İbre Nehri, Kosova, Sırbistan ve Karadağ'dan geçen akarsu.

İbre Nehri (2016)

Karadağ'ın doğusundaki Mokra Dağları'ndan doğar; Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'ya kadar doğu yönünde aktıktan sonra kuzeye yönelerek, Orta Sırbistan'da Zapadna Morava Nehri'ne(Batı Morava) katılır. Toplam uzunluğu 276 km, su toplama alanı 8 bin km²'dir. Başlıca kolları Raska, Studenica ve Sitniça olan nehir, ormanlarla kaplı yüksek bir bölgede akar. Vadisinde tahıl ekimi yapılır; yerleşim birbirine yakın küçük köyler biçimindedir.