İbni Asem el-Kûfi

İbni Asem el-Kûfi (ö. 926), Arap tarihçisi.

Yaşamı konusunda bilgi bulunmayan, hadis anlayışı ve yorumlayışı bakımından şii olan İbni Asem el-Kûfi, Kitab ül-Fütuh (Fetihler Kitabı) adlı yapıtının birinci cildinde halife Osman'ın ölümüne kadar olan olaylara, ikinci cildini Memun'a kadar olan olaylara, üçüncü cildini Memun ve Mutasım Billah dönemlerine ayırmıştır.