İbn Ebu Şeybe

İbn Ebu Şeybe (776 - 2 Ağustos 849), Hadis, tefsir ve tarih bilgini.

Kufe şehrinde doğmuş ve küçük yaşta hadis tahsiline başladı. Uzun yıllar hadis tahsiliyle uğraştı ve Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, İbn Mâce gibi hadis alanında otorite olmuş bilginler yetiştirdi. Abbasi döneminde Mutezile mezhebiyle mücadele eden Mütevekkil'in görevlendirdiği bilginler arasında yer aldı. Mütevekkil'in İbn Ebu Şeybe'nin ve ağabeyi Osman'ın bulunduğu bir ekibi yüksek maaş ve tahsisata bağlayıp Mu‘tezile ve Cehmiyye’ye ait görüşleri reddeder mahiyetteki hadislerle rü’yet hakkındaki hadisleri halka anlatmasını istediği belirtilir.[1]

Ayrıca Ebu Hanife'nin görüşlerine karşı çıkmış ve ona reddiye yazmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, "İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir", Müellif: ALİ YARDIM