İbaka

İbaka Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın karısı. Moğol İstalaları sonucunda Moğollaşan Türk kökenli Merkit kabilesinin soyundan gelir.

İbaka
Moğol Hatunu
Hüküm süresi ? - ?
Eş(ler)i Cengiz Han
Çocuk(lar)ı ?
Hanedan Börçigin