İştikak

İştikak yani türetme, ortak kökten gelen sözcükleri aynı beyitte kullanmaya dayalı söz sanatıdır.

Örneğin;