İşaret (anlam ayrımı)

Vikimedya anlam ayrımı sayfası

İşaret; bir varlığı, bir durumu veya belli bir kelimeyi anlatmak için kullanılan şekillerdir.

  • Bir olayı, varlığı ve durumu anlatmada (harfler gibi),
  • Resimli şekillerle,
  • Vücut (el gibi) hareketleri ve şekilleriyle kullanılabilir.

İşaret aşağıdaki belirtilen kavramlarla da ilişkilidir: