İçtihadı birleştirme kararları

(İçtihadı Birleştirme Kararları sayfasından yönlendirildi)

İçtihadı birleştirme kararları, Resmî Gazete'de yayınlanan, benzer konularda bağlayıcı niteliği bulunan, daireler arası yorum farklıları sonucu ortaya çıkabilecek görüş ayrılığının hukuk güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek için belirli bir içtihadın benimsendiği kararlardır. İçtihadı Birleştirme Kararları Yargıtay tarafından verilmiş olan kararlarıdır.

Anayasa Mahkemesi kararlarını Genel Kurul'da verir. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden ayrı olarak daireler arasında içtihat uyuşmazlığına konu olmaz. Ancak, Anayasa Mahkemesi içtihatları zamanla değişebilir. Bir Anayasa Mahkemesi içtihadı 10 yıl içinde değiştirilemez.

Yüksek mahkemelerin içtihatları, kendi organlarında yayınlanmaktadır. (Yargıtay Kararları Dergisi, Danıştay Dergisi) Diğer mahkeme kararları özel hukuk yayınlarında ve Baro organlarında bulunmaktadır.