Üzeyir

Yahudi peygamber ya da din adamı

Üzeyir (Arapça: عُزَيْرْ, ‘Uzair), MÖ 4.-5. yüzyıllarda yaşamış Ezra (İbranice: עֶזְרָא) ile aynı kişi olduğu iddia edilen Yahudi peygamber ya da din adamı. Üzeyir ile Ezra'nın aynı kişi olduğu tartışmalıdır. Temple Üniversitesi din profesörlerinden ve Encyclopaedia of the Qurʾān yazarı İbrahim M. Ebu Râbî, Üzeyir ile Ezra'nın aynı kişi olduğu kanısını sorgulayanlardandır.

Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına göre Ezra, İsrailoğulları'ndan 5.000 kişiyi Babil'deki esaretten kurtarıp Kudüs'e getirmiştir (MÖ 459).

Tanah'ta kendi ismiyle anılan bölümün yazarı olan Ezra din adamlığının yanı sıra dinî belgeleri kopyalamak ve kayıtlarını tutmakla da meşgul olmuştur. MÖ 4. veya 5. yüzyılda Museviliğin geçirdiği reform sürecinde çok önemli bir yere sahiptir.

Nehemya'nın gözetiminde yeniden inşa edilen Kudüs'ün surlarını tamamlatmış, Nehemya'nın başlattığı reformlara devam etmiş, Yahudi toplumunun diğer ırklarla evlenmesini yasaklamıştır.[1]

Kur'an'da Üzeyir

değiştir

Kur'an'a göre Yahudiler Üzeyir'in Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia etmişlerdir. Kur'an'da bu durum Hristiyanlıkta İsa'nın Tanrı'nın oğlu kabul edilmesine benzetilir ve şirk kabul edilir. Kur'an'da Üzeyir Tevbe Suresi'nde geçmektedir.

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press 2003, Ezra ve Nehemiah maddeleri