Üç boyutlu giydirme

bilgisayar biliminin alt alanı

Üç boyutlu (3D) giydirme (gerçekleme, kaplama veya imge oluşturma), üç boyutlu bilgisayar grafiklerinde otomatik olarak üç boyutlu tel çerçeve modellerini iki boyutlu görüntülere dönüştürme işlemidir.

Üç boyutlu giydirme işlemi yapan bilgisayarlar

Mimaride çok kullanılan "render" işlemi için ağırlıklı olarak 3D Max programı kullanılır. 3D kat model sayısal ortamda oluşturulduktan sonra malzemeler atanır, sahneye Işıklar ilave edilir ve kamera konur. Render denilen işlem koyulan kameranın baktığı Açıya göre, ışığın tanımladığımız Malzemenin yansıma, yansıtma, geçirgenlik gibi özelliklerine göre sekmeye başlaması sonucu resmin oluşturulmasına denir.