Özyeterlilik, bir bireyin davranışsal standart ve hedeflerine ne kadar ulaştığı olarak tanımlanabilir. Kendi standartlarına ulaşan, yani kendisini yeterli hisseden bireyler kendi hayatları üzerinde etkili, yetkin, yeterli becerilere sahip olduğuna inanan bireylerdir.