Özerklik

Kendi kendini yönetebilme yetkisi
(Özerk sayfasından yönlendirildi)

Özerklik ya da otonomi, başka bir kişi ya da durumdan bağımsız karar verme, kendi kendini yönetebilme yetisi. Yunancadan gelen "auto" (öz, kendi kendine) ve "nomos" (kural, yasa) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Gelişim psikolojisinde ve ahlaki, politik ve biyoetik felsefede özerklik bilinçli, zorlanmamış karar verme kapasitesidir.

Özerk kuruluşlar veya kurumlar bağımsızdır veya kendi kendini yönetirler.