"Cihangir" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Cihangir sayfasına yönlendirildi
(Cihangir sayfasına yönlendirildi)
#REDIRECT [[Cihangir]]
{{Düzenle|Ağustos 2011}}
{{Diğer anlamı|Cihangir (anlam ayrımı)}}
{{Hükümdar bilgi kutusu
| adı = Cihangir
| başlık = [[Babür İmparatorluğu|Babür imparatoru]]
| resim = [[Dosya:Jahangir in Darbar, from the Jahangir-nama, c.1620.jpg|200px]]
| altyazı = Cihangir'i betimleyen bir minyatür, Cihangirname, y. 1620
| hüküm süresi = 1605-1627
| tahta geçmesi =
| diğer ünvanları =
| tam adı =
| önce gelen = [[Ekber Şah]]
| sonra gelen = [[Şah Cihan]]
| varisi =
| kraliçe =
| gözdesi =
| eş 1 = Nur Cihan
| eş 2 =
| eş 3 =
| eş 4 =
| eş 5 =
| eş 6 =
| çocukları =
| hanedan = [[Büyük Timur İmparatorluğu|Timur Hanedanı]]
| resmi marşı =
| babası = Ekber Şah
| annesi =
| doğum tarihi = [[31 Ağustos]],[[1569]]
| doğum yeri = Fethpur Sikri
| ölüm tarihi = [[28 Ekim]],[[1627]]
| ölüm yeri = [[Hindistan]]
| defin tarihi =
| mezar yeri =
|}}
 
'''Cihangir''' (31 Ağustos 1569, [[Fethpur Sikri]] - 28 Ekim 1627, [[Hindistan]]), [[Babür İmparatorluğu]]'nun dördüncü hükümdârı (1605-1627).
 
== Yaşamı ==
Ekber Şahın oğlu olup, asıl adı Selim'di. Küçük yaşta babası [[Ekber Şah|Ekber]] tarafından tahtın varisi ilan edildi. Ama 1599'da, Ekber [[Dekkan]]'dayken, bir an önce tahta çıkma isteğiyle ayaklandı. Kendisini doğru yola getirmek isteyen Ebülfazl'ı öldürttü. Babası Ekber ölüm yatağında onun ardılı olacağını doğruladı. Babasının 1605'te ölümü üzerine Selim, “Cihangir” ([[Farsça]]: ''dünyaya hükmeden''<ref>http://www.isimsozlugu.net/cocuk-isimleri/43/Cihangir.html</ref>) adıyla tahta çıktı.
 
[[1569]]’da doğan Selim, babasının ölümü üzerine [[1605]]’te “Nûreddîn Cihangir” unvânı ile tahta çıktı. Ancak oğlu Hüsrev, Sihleri etrâfında toplayarak [[Pencab]]’da isyân etti. Cihangir Şah, âsî kuvvetleri Cullandar Nehri kenarında bozguna uğrattı. Yakalanan oğlu Hüsrev’i Burhanpur’a sürgüne gönderdi. Hüsrev orada 1622 yılında öldü.
 
Cihangir Şahın saltanatının son yılları, huzursuzluk içerisinde geçti. Eşi Nurcihân ve veziri Mehabet Hanın sık sık devlet işlerine karışmaları sıhhatini bozdu. Tabiplerin isteği üzerine iklimi daha müsâit olan Lahor’a giderken, yolda 28 Ekim 1627 günü vefât etti. Cesedi Ravi Nehri kıyısındaki, Şah Dârâ denilen yerde toprağa verildi. Daha sonra mezarının üstüne büyük bir türbe yapıldı.
 
Âdil bir hükümdâr olan Cihangir, âlimleri sever, onlara izzet ve ikrâmda bulunurdu. Babasının Müslümanlara karşı uyguladığı ağır baskıyı kaldırdı. Ancak Şiîlerin ve hasetçilerin iftirâlarına aldanarak, devrinin büyük âlimi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerini Gwalyar şehrinde hapsettirdi. İki yıl sonra hatâsını anlayıp bu büyük âlimi hapisten çıkaran Sultan, 1000 rupye ihsân edip bağışlanmasını diledi. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Cihangir Şaha yazdığı mektuplar, Mektûbât isimli eserinde mevcuttur.
 
Cihangir Şah, bayındırlık işlerine de önem vermiştir. [[Agra]]’dan Etek’e ve Bengâl’e giden ağaçlıklı yollar ve Agra ile Lahor arasında her üç kilometrede bir işâret kuleleri ve sulu gölgelikler yaptırmıştır. Tüzük-i Cihângîrî ismi ile yazdığı hâtırâtı, kıymetli bir eserdir.
 
Kendisinden sonra oğlu Şihâbuddîn Muhammed, [[Şah-ı Cihan]] unvanı ile tahta geçmiştir.
 
=== Hükümdarlığı ===
Miras aldığı imparatorluk o dönemde dünyanın en güçlü imparatorluklarından biriydi. Ülke o kadar güçlüydü ki, içki ve afyon düşkünü ve bahçe tutkunu olan imparator, savaşmak yerine, kendini zevk ve eğlenceye verebiliyordu.
 
Babasının başlattığı askeri siyaseti sürdürdü.<ref name="ref337">http://www.cevaplar.org/index.php?khide=visible&sec=102&sec1=104&yazi_id=7096</ref> Ancak hemen hemen hiçbir askerî başarı elde edemedi ve [[Kandahar]] şehrini [[İran]]lılara kaptırdı.<ref>http://www.harungungor.com/?tag=babur-imparatorlugu</ref> [[Mevar]]'daki Racput Prensliği ile girişilen savaş 1614'te büyük kazanımlarla sona erdirildi. Ekber'in [[Ahmednagar]]'a karşı başlattığı seferler, ordunun ve diplomasinin de desteğiyle zaman zaman şiddetlenerek sürdü; ama saldırıların çoğu güçlü [[Habeşi]] [[Melik Amber]] tarafından savuşturuldu. 1613'ten itibaren savaşmayı, bu konuda çok usta olan oğlu Şehzade Hürrem'e (sonradan [[Şah Cihan]]) bıraktı. 1617 ve 1621'de Hürrem zafer kazanarak barış anlaşmaları yaptı.
 
Zayıf iradeli bir hükümdar olan Cihangir zamanında saray ve entrikalarına kadınlar da karışmaya başladılar. Gevşek yönetimi yüzünden oğulları ile arası açıldı. 1611'den sonra Cihangir, İranlı karısı Mihrü'n-Nisa ([[Nur Cihan]], [[Farsça]]: ''dünyanın ışığı'') ile kayınpederi İtimadü'd-Devle ve kayınpederi Asaf Han'ın etkisi altına girdi. Nur Cihan kızı [[Mümtaz Mahal]]'i Hürrem ile, kız kardeşini ise Hürrem'in küçük kardeşi Şehriyar ile evlendirdi.
[[Dosya:Jahangir & Abbas I.jpg|thumb|left|[[I. Abbas|Şah Abbas]] ([[Safevi Devleti|Safevi]], solda) ile [[Cihangir Şah]] (sağda)]]
Şehzade Hürrem'in de aralarında olduğu bu hizip 1622'ye değin siyasal yaşama egemen oldu. Daha sonra, Cihangir'in gücünün azaldığı yıllarda Nur Cihan ile Şehzade Hürrem arasında çatışma başladı. Hürrem 1622'de ve 1625'te açıkça ayaklandı. 1621'den 1627'ye değin süren taht kavgalarından Şehzade Hürrem (Şah Cihan) galip çıktı ve tüm rakiplerini öldürttü. Şah Cihan'ın kardeşi Şehriyar'ı destekleyen Nur Cihan ise, 1645'te Lahor'da sürgündeyken öldü. 1626'da Cihangir, Nur Cihan grubunun başka bir rakibi olan Mehabet Han tarafından baskı altına alındı. [[Keşmir]] ve çevresine duyduğu sempati nedeniyle zamanının büyük bir bölümünü bu bölgeye ayırdı. Cihangir, Keşmir'den [[Lahor]]'a giderken yolda öldü. Türbesi Lahor'dadır.<ref>http://www.hindistangezi.com/?sayfa=mogul</ref>
 
Yönetiminin ilk yıllarında ünlü 12 hükmünü çıkararak taşradaki [[tımar]] sahiplerinin vergi toplamasını önledi. Issız yerlerde kervansaray ve mescitler, kentlerde de hastaneler yaptırdı. Kendi doğum gününde hayvan kesimini yasakladı. Miras konusunda yeni bir düzenleme getirdi. Konutlara zorla girilmesini önledi; suçluların kulak ve burunlarının kesilmesi gibi cezaları kaldırdı. Halkın elindeki topraklara beyler ve devlet yöneticileri tarafından el konmasını önledi.
 
Babası Ekber Şah'ın [[İslâm]] ve [[Hindu]] dinleri arasındaki ayrılıkları giderip birlik oluşturmayı ve böylece ortak bir dinî yol bulmayı ve Müslümanlarla Hinduları kaynaştırmayı hedeflediği “Dîn-i İlâhî” projesini devam ettirdi.<ref name="ref337" /> Bağnaz bir Müslümanolmayan Cihangir, [[Cizvit]]lerin halkın önünde Müslüman ulema ile tartışmaya girişmelerine ve kendi dinlerini yaymalarına izin verdi.
 
== Cihangir ve sanat ==
[[Dosya:Jahangir holding a globe, 1614-1618.jpg|thumb|Elindeki bir küreyle Cihangir, Cihangirname, 1614-1618.]]
Ülkesindeki [[Fars]] kültürünün gelişmesini destekledi. Cihangir'in saltanatı sırasında Farsça devlet ve kültür dili olmuştu. Pers şair, sanatçı, heykelci ve müzisyenler [[Agra]]'yı [[İsfahan]]'ın kültürel düzeyine yükseltmişlerdi. Sultan Cihangir’in mimarlık alanındaki çalışmaları, diğer Babür imparatorlarına göre azdır. Onun döneminde yapılan eserler arasında Lahor’da Motî Mescid (İnci Cami) ile tamamına yakını beyaz mermerden inşa edilmiş olan, kayınpederi İtimadü'd-Devle için Agra’da yaptırdığı türbesidir.<ref>http://www.fussilet.com/babur-imparatorlugu-t35647.5.html;wap2=</ref> Doğaya yakınlığı olan, insan kişiliği konusunda keskin bir sezgiye ve sanatçı duyarlığına sahip bir insandı. Bu nitelikleriyle [[minyatür]] sanatının korunmasını sağladı. ''Tüzük-i Cihangiri'' (Cihangirname, ös 1683, yay. haz. S. Ahmed) adlı anılarında yönetiminin ilk 17 yılını anlatır. Bundan sonraki iki yıllık bölüm katibi Mutemed Han tarafından yazılmıştır. Ölümünü ve şehzade kavgalarını içeren bölümü ise yapıta [[Mirza Muhammed Han]] eklemiştir.
 
== Referanslar ==
{{Reflist}}
 
{{başlangıç kutusu}}
{{sıra kutusu| önce = [[Ekber Şah|Ekber]] | başlık= [[Babür İmparatorluğu|Babür İmparatoru]] | yıllar= [[1605]] - [[1627]]| sonra= [[Şah Cihan]]}}
{{bitiş kutusu}}
 
[[Kategori:1569 doğumlular]]
[[Kategori:1627 yılında ölenler]]
[[Kategori:Babür hükümdarları]]
[[Kategori:Türk asıllı Asyalılar]]
[[Kategori:Agra]]
[[Kategori:İsimler]]
[[Kategori:Ölmüş insanlar]]
 
[[ar:جهانكير]]
[[az:Sultan Cahangir]]
[[be:Джахангір]]
[[bg:Джахангир]]
[[bn:জাহাঙ্গীর]]
[[br:Jahangir]]
[[ca:Jahangir]]
[[da:Jahangir]]
[[de:Jahangir]]
[[en:Jahangir]]
[[es:Jahangir]]
[[fa:جهانگیرشاه]]
[[fr:Jahângîr]]
[[gu:જહાંગીર]]
[[hi:जहाँगीर]]
[[hu:Dzsahángír mogul sah]]
[[is:Jahangir]]
[[ja:ジャハーンギール]]
[[ko:자한기르]]
[[lt:Džahangyras]]
[[ml:ജഹാംഗീര്‍]]
[[mr:जहांगीर]]
[[ms:Jahangir]]
[[nl:Nuruddin Salim Jahangir]]
[[no:Jahangir]]
[[pl:Dżahangir]]
[[pnb:جہانگیر]]
[[ru:Джахангир]]
[[sa:जहाँगीर्]]
[[sv:Djahangir]]
[[ta:ஜஹாங்கீர்]]
[[te:జహాంగీర్]]
[[th:สมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร์]]
[[tl:Jahangir]]
[[uk:Джаханґір]]
[[ur:نورالدین جہانگیر]]
[[uz:Jahongir]]
[[vi:Jahangir]]
[[zh:贾汉吉尔]]
28.442

değişiklik