"Şapka" sayfasının sürümleri arasındaki fark

1.383 bayt kaldırıldı ,  10 yıl önce
'''Şapka''', genelde Batılı ülkelerde giyilen bir başlıktır. Eski [[Türkçe]]de Şemsi sperli sepuş denir. Şapka devrimi, [[Mustafa Kemal Atatürk|Atatürk]]'ün sosyal alanda yaptığı en önemli devrimlerdendir.
 
HKCHCKCK
== Cumhuriyet öncesi kullanılan başlıklar ==
Sarıktan [[fes]]e, festen şapkaya geçilmiştir. [[Osmanlı]]da, çok çeşitli başlıklar kullanılırdı. En yaygını ise "[[kavuk]]" ve "[[külah]]"tı. Saraydaki yüksek rütbeli subayların giydiği başlık çeşidi 43'e çıkmıştı. Hükümet ve devlet görevlilerine ayrılan başlık sayısı ise 27 idi. Hiç kimse kendine ait olmayan bir başlığı başına koyamıyordu. Sadrazamdan kâtibe kadar herkes, şapkalarından tanınırdı. Bu mezar taşlarına bile yansıdı.
 
=== Fese geçiş ===
. O tarihi takip eden günlerde, Akdeniz'de seferde bulunan [[Kaptan-ı Derya]] (Deniz Kuvvetleri Komutanı) [[Koca Hüsrev Paşa]], Sultan [[İkinci Mahmud]]'un, Yeniçeri Ocağı'ndan geriye hiçbir alâmet ve kıyafet bırakmak istemediğini öğrenince, [[Tunus]]'tan bir miktar kes alıp tayfalara giydirdi. İstanbul'a döndüğünde, subaylarıyla birlikte Padişah'ın huzuruna başında fesle çıktı. [[Fes]], yenilikçi Padişah'ın hoşuna gitti.
 
Tunus'tan hemen elli bin adet fes getirtildi. Osmanlıdaki ilk fabrika sayılan [[İstanbul]] Eyüp Sultan'daki [[Feshane]], devlet memurlarına fes başta olmak üzere başlık yetiştirmek için kurulmuştu. 1111'de çıkartılan bir [[kıyafet nizamnamesiyle]] de fes resmî başlık oldu. Zamanla moda haline geldi. O kadar ki, bir dönem kadınlar bile kullandı.
 
== Cumhuriyet döneminde şapka ==
Anonim kullanıcı