"Macarca" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Hungarian NEVER uses Cyrillic alphabet!!!!!)
Yaklaşık 14.5 milyon konuşanı vardır ve bunların 10 milyonu Macaristan'da yaşar. En büyük topluluk, 1.5 milyon konuşanı ile komşu Romanya'daki Transilvanya bölgesindedir.
 
[[Batı Sibirya]] ile Kuzey [[Norveç]] arasında yaşayan kavimlerin konuştukları dillere [[Fin-Ugor]] dilleri denir. [[Lapça]], [[Fince]], [[Estonca]], [[Mordvince]], [[Çeremisçe]], [[Züryence]], [[Votyakça]], [[Vogulca]], [[Ostyakça]] ve [[Macarca]] bu dil ailesi içinde yer alırlar. [[Fin]]-[[Ugor]] dillerinin en yakın akrabası ise Kuzey Sibirya'da konuşulan Samoyetçedir. Fin-Ugor ile [[Samoyet]] dilleri Ural dillerini oluştururlar. Macarca'nın dahil olduğu [[Ural dil Ailesi]]'nin [[Türk Dilleri]], [[Moğolca]] ve Mançu[[Mançuca]]-[[Tunguzca]]'nın içinde yer aldığı [[Altay dilleri]] ile de akrabadır.
 
Macarlar [[İsa]]'dan yaklaşık 1000 yıl önce [[bağımsız]] bir [[kavim]] olarak yaşamaya başlamış ve İsa'nın doğumu sıralarında [[Ural dağları]]nın doğusuna ulaşmışlardır. İsa'dan sonra V. yüzyılda Macarlar İç-Asya'dan batıya doğru göç eden [[Türk]]lere katılarak onlarla birlikte [[Kafkas]] bölgesine gelmişler ve kesintisiz 500 yıl boyunca da burada oğuz Türkleri ile birlikte yaşamışlardır. Macarlar önce Batı Türkleriyle (Ogur /Oğuz/, Onogur /Onoğuz/, Şarogur ve Bulgar Türkleri) daha sonra da Doğu Türkleriyle (Hun, Sabir, Avarlar, kısmen Bulgar Türkleri ve Hazarlar) sıkı bir ilişki kurmuşlar ve bu dönemde Macarcaya gerek Batı gerekse Doğu Türklerinden özellikle de [[hayvan yetiştiriciliği]] ve [[tarım]]la ilgili yaklaşık 250 kadar sözcük geçmiştir. Bunlara örnek olarak árpa (arpa), búza (buğday), borsó (burçak), gyümölcs (yemiş), szőlő (<sidleğ / üzüm), bor (şarap), bika (boğa), ökör (öküz), borjú (buzağı), barsony (<barçın / kadife), sátor (çadır), kapu (kapı), tenger (deniz), sárga (sarı), bélyeg (<bilig / pul), vb.. Batı Türkleri Macarların yazıyla tanışmasında önemli bir rol oynamışlardır: Günümüz Macarcasında kullanılan ve Macarcaya Batı Türkçesinden geçen ír (yazmak) ve betű (<betik / harf) sözcükleri bu etkiyi en açık biçimde göstermektedir. Macarlar kendi dillerine özgü bazı sesleri gösteren işaretleri de ekleyerek [[Orhon abecesi]]ndeki harflere çok benzeyen harflerden meydana gelen bir tür oyma yazısı kullanmışlardır. Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra bu abece yerini [[Latin]] abecesine bırakmış olmakla birlikte bugünkü Romanya'nın [[Doğu Erdel]] bölgesinde oturan bir Macar boyu olan Székely'ler (Sekeller)tarafından yüzyıllar boyunca kullanılmıştır.
Anonim kullanıcı