"Türkiye Elektrik İletim A.Ş." sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
== Türkiye elektrik piyasası'nın tarihi ==
Ülkemizde ilk elektrik işletmeciliği 1935 0 yılında 2805 sayılı kanunla kurulan Etibank ile başlamıştır ve bu kapsamda faaliyet gösteren elektrik enerjisi sektörü 15.07.1970 tarih ve 1312 sayılı kanunla Etibank'tan ayrılarak [[TEK]], [[Türkiye Elektrik Kurumu]]'na devredilmiştir.
 
[[Türkiye Elektrik Kurumu]] da, 13.08.1993 tarihinde [[Türkiye Elektrik İletim Üretim A.Ş.]] ([[TEAŞ]]) ve [[Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.]] ([[TEDAŞ]])adı altında iki ayrı iktisadi devlet teşekkülüne ayrılmıştır...
[[TEAŞ]], elektrik kesimindeki (sektöründeki) yeniden yapılanma kapsamında, 2 Mart 2001 Tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), [[Elektrik Üretim A.Ş.]] ([[EÜAŞ]]) ve [[Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.]] ([[TETAŞ]]) olmak üzere olmak üzere üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde yeniden yapılandırılmış ve TEİAŞ 01.10.2001 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
 
tTEİAŞTEİAŞ, 13 Mart 2003 tarihinde [[Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu]]'ndan ([[EPDK]]'dan) aldığı "İletim Lisansı" çerçevesinde yeni piyasa yapısına uygun olarak merkez birimleri ve yurt sathına yayılmış tasarı, tesis, denetimlik, işletme, bakım ve yük dağıtım birimleriyle faaliyetlerine devam etmektedir.
 
[[İletim dizgesi]] (sistemi) işletmeciliği ülkemizde başlangıçta [[İstanbul]] Silahtarağa Santralı ile [[Zonguldak]] [[Çatalağzı Termik Santrali]]nin 1952 yılında birleştirilmesiyle başlamış olup, 2004 yılı sonu itibariyle iletim hatlarımızın uzunluğu 46.250 km'ye, trafo merkezlerimizin sığası (kapasitesi) 68.033 MVA'ya ulaşmıştır.
5

değişiklik