"Animizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
[[Psikolojik]] olaylarda olduğu gibi hayatla ilgili olayları da düşünen bir ruhun yönettiğine inanan sistem (Stahl doktrini).[[Stahl]]'ın animizmi hem [[mekanizm]]e hem de [[vitalizm]]e karşıdır;mekanizm,hayat olaylarını yalnız fizik-kimya olgularından ibaret sayar;vitalizm ise hayat olaylarını yarı [[maddi]] yarı manevi olan,hem fizik-kimya olaylarından hem de düşünen ruhtan ayrı bir hayat ilkesiyle açıklar.Şuur ve bitkisel hayat gibi iki ayrı ilkeyi varsayan [[vitalist]]lerin çifte dinamizminin ([[düodinamizm]]) aksine animistler hem hayatla ilgili olayları hem de psikolojik olayları tek bir sebebe,düşünen veya “akıllı” bir ruha bağlarlar.('''''Canlıcılık''''') Özellikle Afrika ülkelerinde( Kenya, Kongo,Benin, Botswana...) yaygın olarak benimsenmektedir.
{{mitoloji-taslak}}
{{felsefe-taslak}}
Anonim kullanıcı