Arkhe: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
Arkhe ([[Yunanca|Yunanca'da]]da "başlangıç," "ilk"), Batı felsefesinin ve [[Sokrates]] öncesi [[Eski Yunan]] [[felsefesininFelsefe|FelsefeFelsefesinin]] en önemli kavramlarından biri. [[Felsefe|Felsefenin]] ana disiplini sayılan [[Metafizik|metafiziğin]] ve genellikle [[Bilim|Bilimin]], özellikle de [[fizik]] biliminin gelişmesinde önemli rolü olmuştur.
 
Sözcük, [[felsefe]] geleneği içinde, "fizikçiler" de denen, [[Batı Anadolu]] kıyılarındaki kentlerde yaşamış [[Sokrates]] öncesi [[Filozof|filozofların]] kullanımlarıyla, "ilke", "temel", "ana madde" anlamlarını kazanmıştır.
 
Bilinen [[tarih]] içinde sözcüğü felsefi anlamda ilk kullanan, Batılı anlamda ilk filozof sayılan [[Thales]]'tir. "Her şeyin arkhe'si [[su]]|su'dur]]" düşüncesini dile getirmesiyle [[felsefenin|Felsefe|felsefenin]] kurucusu sayılan [[Thales]], sözcüğü, her şeyin "ana madde"si, "dayandığı ilk", "çıktığı kaynak" gibi anlamlarda kullanıp, doğayı ve doğadaki gelişmeleri kendi içlerinde bulunan, doğaötesi açıklamalar gerektirmeyen bir kaynağa geri götürme çabasıyla, aynı zamanda bilimsel düşüncenin de öncüsü sayılır. [[Felsefe]] geleneği içinde, [[Thales]]'in bu düşünceye, yüksek dağlarda bulduğu [[deniz]] canlısı fosillerinden yola çıkarak, vardığı söylenir.
 
Geleneği sürdüren [[Thales]]'in öğrencisi ve izleyicisi [[Anaksimandros]], varlığın arkhe' sini nitelemek için "[[su]]" gibi belirgin bir madde yerine, soyut bir kavram kullanır: [[apeiron]]. "Sınırsız", "sonsuz", "belirsiz" gibi anlamlara gelen bu kavram, [[Anaksimandros]]'un kullandığı tümceler içinde şöyle aktarılmıştır: "Varolan şeylerin [[arkhe]]'si [[apeiron]]'dur. Ama doğumları nereden gelmişse, ölümleri de zorunlu olarak oraya gider."
Anonim kullanıcı