"Halkalı solucanlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Sayfa içeriği '''HACKED BY CERBERUS''''' ile değiştirildi
(Sayfa içeriği '''HACKED BY CERBERUS''''' ile değiştirildi)
''HACKED BY CERBERUS''''
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- saved from url=(0029)http://www.aecu.coop/zero.htm -->
<HTML><HEAD><TITLE>Hacked By CeRBeRuS</TITLE>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Welcome Message kurt.grigg@virgin.net
 
/* THINGS YOU CAN ALTER */
message="HaCKeD By CeRBeRuS ";
colours=new Array('fff000','00ff00')//Pick your colours, any amount.
siZe=26;//Explorer only! can be outrageous size.
 
/* THINGS YOU SHOULDN'T ALTER */
message=message.split(' ');
timer=null;
clrPos=0;
msgPos=0;
jog=1;
currentStep=10;
step=8;
ns=(document.layers)?1:0;
viz=(document.layers)?'hide':'hidden';
if (ns)
document.write("<div id='T' style='position:absolute'></div><br>");
else{
document.write("<div style='position:absolute'>");
document.write("<div align='center' style='position:relative'>");
document.write("<div id='T' style='position:absolute;width:0;height:0;font-family:Arial;font-size:0'>kurt</div>");
document.write("</div></div><br>");
}
function Message(){
var pageHeight=(document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.offsetHeight;
var pageWidth=(document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.offsetWidth;
if (ns){
ypos=pageHeight/2;
var Write='<div align="center" style="width:0px;height:0px;font-family:Arial,Verdana;font-size:'+currentStep/4+'px;color:'+colours[clrPos]+'">'+message[msgPos]+'</div>';
document.T.top=ypos + -currentStep/8 +window.pageYOffset;
document.T.document.write(Write)
document.T.document.close();
}
else{
ypos=pageHeight/2;
xpos=pageWidth/2;
T.style.width=currentStep;
T.style.pixelTop=ypos+ -currentStep/16 +document.body.scrollTop;
T.style.pixelLeft=(xpos-20)+ -currentStep/2;
T.style.fontSize=currentStep/8;
T.innerHTML=message[msgPos];
T.style.color=colours[clrPos];
}
if (ns)step+=5;
else step+=15;
currentStep+=step
if (ns){
if (currentStep > pageWidth) {currentStep=10;step=8;msgPos+=jog;clrPos+=jog}
if (clrPos >= colours.length) clrPos=0;
}
else
{
if (currentStep > pageWidth*siZe) {currentStep=10;step=8;msgPos+=jog;clrPos+=jog}
if (clrPos >= colours.length) clrPos=0;
}
if (msgPos >= message.length)
{
clearTimeout(timer);
if (ns) document.T.visibility=viz;
else T.style.visibility=viz;
}
timer=setTimeout("Message()",10)
}
//-->
</SCRIPT>
 
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1254">
<META content="MSHTML 6.00.2900.3314" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY text=#00ff00 vLink=#ff0000 aLink=#00ffff link=#ffff00 bgColor=#000000
background="" onload=Message() onunload="alert('HaCkEd By CeRBeRuS');">
<META http-equiv=Content-Language content=tr>
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR>
<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>
<META content=none name="Microsoft Theme">
<SCRIPT language=JavaScript>
if (document.all){
Cols=7;
Cl=40; //Peşpeşe geliş mesafeleri!
Cs=100; //Sayfaya enine yayılış mesafeleri!
Ts=10; //Rakamların büyüklükleri!
Tc='#008800';//Renk
Tc1='#00ff00';//Renk1
MnS=25; //Akış hızları!
MxS=30; //Akış hızları!
I=Cs;
Sp=new Array();S=new Array();Y=new Array();
C=new Array();M=new Array();B=new Array();
RC=new Array();E=new Array();Tcc=new Array(0,1,7,9,3,2);
document.write("<div id='Container' style='position:absolute;top:0;left:-"+Cs+"'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
for(i=0; i < Cols; i++){
S[i]=I+=Cs;
document.write("<div id='A' style='position:absolute;top:0;font-family:Arial;font-size:"
+Ts+"px;left:"+S[i]+";width:"+Ts+"px;height:0px;color:"+Tc+";visibility:hidden'></div>");
}
document.write("</div></div>");
 
for(j=0; j < Cols; j++){
RC[j]=1+Math.round(Math.random()*Cl);
Y[j]=0;
Sp[j]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS);
for(i=0; i < RC[j]; i++){
B[i]='';
C[i]=Math.round(Math.random()*1)+' ';
M[j]=B[0]+=C[i];
}
}
function Cycle(){
Container.style.top=window.document.body.scrollTop;
for (i=0; i < Cols; i++){
var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length);
E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>';
Y[i]+=Sp[i];
 
if (Y[i] > window.document.body.clientHeight){
for(i2=0; i2 < Cols; i2++){
RC[i2]=1+Math.round(Math.random()*Cl);
for(i3=0; i3 < RC[i2]; i3++){
B[i3]='';
C[i3]=Math.round(Math.random()*1)+' ';
C[Math.floor(Math.random()*i2)]=' '+' ';
M[i]=B[0]+=C[i3];
Y[i]=-Ts*M[i].length/1.5;
A[i].style.visibility='visible';
}
Sp[i]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS);
}
}
A[i].style.top=Y[i];
A[i].innerHTML=M[i]+' '+E[i]+' ';
}
setTimeout('Cycle()',20)
}
Cycle();
}
</SCRIPT>
 
<SCRIPT language=javascript>
alert('HaCKeD ßy CeRBeRuS);
</SCRIPT>
 
<SCRIPT language=javascript>
alert('Sanalın TaCSiZ KRaLı);
</SCRIPT>
<!-- Meta tag bölümünü silmeden doldurmanız sitenizin içeriğinin --><!-- arama motorları tarafından taranması için yararlı olacaktır. -->
<META content="anahtar kelimelerinizi buraya girin" name=keywords>
<META content="tanıtıcı kelimelerinizi buraya girin" name=description>
<META content="isminizi buraya girin" name=author>
<META content="Mynet, mySite HTML Editörü" name=generator><!-- saved from url=NoBEYAZ & Nowhite-->&nbsp;
<META content="Microsoft FrontPage 6.0" name=GENERATOR>
<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>
<TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=982 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><SPAN id=theText style="WIDTH: 100%"><B>
<H1></H1>
<H1 align=center>HaCKeD ßy CeRBeRuS </H1>
<H1 align=center>You System Hacked </H1></B></SPAN>
<P>
<SCRIPT>
<!--
//range of glowing
var from = 5;
var to = 11;
 
//speed of pulsing
var delay = 55;
 
//color of glow
var glowColor = "white";
 
 
//NO MORE EDITING!!!
var i = to;
var j = 0;
 
//can be called here or whenever you want the text to start pulsing
textPulseDown();
 
function textPulseUp()
{
if (!document.all)
return
if (i < to)
{
theText.style.filter = "Glow(Color=" + glowColor + ", Strength=" + i + ")";
i++;
theTimeout = setTimeout('textPulseUp()',delay);
return 0;
}
 
if (i = to)
{
theTimeout = setTimeout('textPulseDown()',delay);
return 0;
}
 
 
}
 
function textPulseDown()
{
if (!document.all)
return
if (i > from)
{
theText.style.filter = "Glow(Color=" + glowColor + ", Strength=" + i + ")";
i--;
theTimeout = setTimeout('textPulseDown()',delay);
return 0;
}
 
if (i = from)
{
theTimeout = setTimeout('textPulseUp()',delay);
return 0;
}
}
 
//-->
</SCRIPT>
 
<P align=center><FONT face="Tahom.. uot; size=" color=blue 7?>|
WWW.TURKWORM.COM/NET |</FONT></P>
<P align=center><FONT face="Tahom.. uot; size=" color=white 7?>[ Hacklendiniz BeYLeR eL SaLLaYiN !!
]</FONT></P>
<P align=center><FONT face="Tahom.. uot; size=" color=red 7?>| NE MUTLU
TURKUM DIYENE |</FONT></P>
<DIV align=center><PRE><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color=#180000>0101<FONT color=#200000>01010<FONT color=#280000>1010101<FONT color=#300000>0<FONT color=#380010>1<FONT color=#300000>010<FONT color=#380000>1010<FONT color=#300000>1<FONT color=#380000>01010<FONT color=#400000>1<FONT color=#380000>010<FONT color=#380010>1<FONT color=#380000>01<FONT color=#300000>0<FONT color=#380000>101<FONT color=#400000>0101<FONT color=#480000>0101010<FONT color=#500000>10<FONT color=#580000>1<FONT color=#600000>010<FONT color=#680000>101<FONT color=#700000>010101<FONT color=#680000>010<FONT color=#600000>10<FONT color=#580000>101010<FONT color=#ffff00>
<FONT color=#180000>01</FONT><FONT color=#200000>01010</FONT><FONT color=#280000>10</FONT><FONT color=#300000>1010101</FONT><FONT color=#380000>010101</FONT><FONT color=#400010>0</FONT><FONT color=#400c10>1</FONT><FONT color=#400010>01</FONT><FONT color=#400000>010</FONT><FONT color=#400010>10</FONT><FONT color=#400000>1010101</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>101</FONT><FONT color=#480000>01010</FONT><FONT color=#500000>1010</FONT><FONT color=#580000>1010</FONT><FONT color=#600000>1</FONT><FONT color=#680000>01</FONT><FONT color=#700000>01</FONT><FONT color=#780000>010101</FONT><FONT color=#700000>01</FONT><FONT color=#680000>01</FONT><FONT color=#600000>010</FONT><FONT color=#580000>101010</FONT>
<FONT color=#200000>01</FONT><FONT color=#280000>010101</FONT><FONT color=#300000>010</FONT><FONT color=#380000>101</FONT><FONT color=#400000>010</FONT><FONT color=#380000>10</FONT><FONT color=#300000>10</FONT><FONT color=#380c10>10</FONT><FONT color=#280000>1</FONT><FONT color=#300000>0</FONT><FONT color=#300c10>1</FONT><FONT color=#300010>0</FONT><FONT color=#300c10>1</FONT><FONT color=#482428>0</FONT><FONT color=#704c50>1</FONT><FONT color=#906c70>0</FONT><FONT color=#a88488>1</FONT><FONT color=#b88c90>0</FONT><FONT color=#c09498>1</FONT><FONT color=#c09ca0>0</FONT><FONT color=#c8a4a0>1</FONT><FONT color=#c89ca0>0</FONT><FONT color=#a88488>1</FONT><FONT color=#886468>0</FONT><FONT color=#704c48>1</FONT><FONT color=#582c30>0</FONT><FONT color=#401418>1</FONT><FONT color=#380010>0</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#380000>010</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>010</FONT><FONT color=#580000>101</FONT><FONT color=#600000>01</FONT><FONT color=#680000>0</FONT><FONT color=#700000>10</FONT><FONT color=#780000>1010101</FONT><FONT color=#700000>01</FONT><FONT color=#680000>010</FONT><FONT color=#600000>101</FONT><FONT color=#580000>010</FONT><FONT color=#500000>10</FONT>
<FONT color=#280000>0101</FONT><FONT color=#300000>0101</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#380010>1</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>10</FONT><FONT color=#400010>1</FONT><FONT color=#380000>01</FONT><FONT color=#300000>0</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#300000>0</FONT><FONT color=#300c10>1</FONT><FONT color=#583c38>0</FONT><FONT color=#a88c90>1</FONT><FONT color=#f8e4e0>0</FONT><FONT color=#fffcf8>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#fff4f8>1</FONT><FONT color=#f8f4f0>01</FONT><FONT color=#fff4f8>0</FONT><FONT color=#fffcff>10</FONT><FONT color=#f0ecf0>1</FONT><FONT color=#d0ccd0>0</FONT><FONT color=#b0acb0>1</FONT><FONT color=#989498>0</FONT><FONT color=#887c80>1</FONT><FONT color=#887c78>0</FONT><FONT color=#887c80>1</FONT><FONT color=#908488>0</FONT><FONT color=#a08c90>1</FONT><FONT color=#a89498>0</FONT><FONT color=#c0acb0>1</FONT><FONT color=#e8ccd0>0</FONT><FONT color=#ffecf0>1</FONT><FONT color=#fff4f8>0</FONT><FONT color=#ffe4e8>1</FONT><FONT color=#ffdce0>0</FONT><FONT color=#f8c4c8>1</FONT><FONT color=#985458>0</FONT><FONT color=#601c20>1</FONT><FONT color=#500c10>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#580000>10</FONT><FONT color=#600000>1</FONT><FONT color=#680000>0</FONT><FONT color=#700000>10</FONT><FONT color=#780000>1010101</FONT><FONT color=#700000>010</FONT><FONT color=#680000>10</FONT><FONT color=#600000>101</FONT><FONT color=#580000>01010</FONT>
<FONT color=#280000>01</FONT><FONT color=#300000>01</FONT><FONT color=#380000>0101</FONT><FONT color=#400010>01</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#380010>1</FONT><FONT color=#400c18>0</FONT><FONT color=#300000>10</FONT><FONT color=#381420>1</FONT><FONT color=#987480>0</FONT><FONT color=#e8ccd0>1</FONT><FONT color=#fff4f8>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#f8ecf0>0</FONT><FONT color=#f8f4f0>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#f0ecf0>1</FONT><FONT color=#f8fcf8>0</FONT><FONT color=#e8ecf0>1</FONT><FONT color=#c0c4c8>0</FONT><FONT color=#989498>1</FONT><FONT color=#807c80>0</FONT><FONT color=#706c70>1</FONT><FONT color=#585458>0</FONT><FONT color=#382c38>1</FONT><FONT color=#201420>0</FONT><FONT color=#180c18>1</FONT><FONT color=#180c10>0</FONT><FONT color=#180000>1</FONT><FONT color=#100000>0</FONT><FONT color=#180000>1</FONT><FONT color=#200000>0</FONT><FONT color=#280010>1</FONT><FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#200000>1</FONT><FONT color=#280000>01</FONT><FONT color=#300000>010</FONT><FONT color=#400c10>1</FONT><FONT color=#300000>0</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#501418>0</FONT><FONT color=#480000>10</FONT><FONT color=#601410>1</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#600000>1</FONT><FONT color=#680000>01</FONT><FONT color=#700000>0</FONT><FONT color=#780000>10</FONT><FONT color=#800000>10</FONT><FONT color=#780000>101</FONT><FONT color=#700000>010</FONT><FONT color=#680000>10</FONT><FONT color=#600000>10</FONT><FONT color=#580000>101010</FONT>
<FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#300000>1010</FONT><FONT color=#380000>10</FONT><FONT color=#400010>1</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400c10>1</FONT><FONT color=#380c18>0</FONT><FONT color=#280000>1</FONT><FONT color=#301418>0</FONT><FONT color=#b89ca8>1</FONT><FONT color=#ffecf8>0</FONT><FONT color=#fff4f8>1</FONT><FONT color=#fff4ff>01</FONT><FONT color=#f8ecf8>01</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#f0e4e8>1</FONT><FONT color=#b8acb8>0</FONT><FONT color=#807c80>1</FONT><FONT color=#807478>0</FONT><FONT color=#786c70>1</FONT><FONT color=#604c58>0</FONT><FONT color=#302428>1</FONT><FONT color=#100000>0</FONT><FONT color=#000000>1</FONT><FONT color=#180000>0</FONT><FONT color=#100000>1</FONT><FONT color=#180000>0</FONT><FONT color=#200000>10</FONT><FONT color=#280000>1</FONT><FONT color=#300000>01</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>10</FONT><FONT color=#480000>10101010</FONT><FONT color=#500000>10</FONT><FONT color=#580000>1</FONT><FONT color=#600c00>0</FONT><FONT color=#600000>10</FONT><FONT color=#680000>1</FONT><FONT color=#700000>010</FONT><FONT color=#780000>101</FONT><FONT color=#800000>01010</FONT><FONT color=#780000>10</FONT><FONT color=#700000>1</FONT><FONT color=#680000>010</FONT><FONT color=#600000>101</FONT><FONT color=#580000>010</FONT>
<FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#300000>101010</FONT><FONT color=#380c10>1</FONT><FONT color=#380c18>0</FONT><FONT color=#200000>1</FONT><FONT color=#684c50>0</FONT><FONT color=#e8ccd8>1</FONT><FONT color=#fff4f8>01</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#fff4f8>1</FONT><FONT color=#f8ecf8>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#fff4ff>0</FONT><FONT color=#d0c4d0>1</FONT><FONT color=#988c98>0</FONT><FONT color=#807480>1</FONT><FONT color=#786c70>0</FONT><FONT color=#483440>1</FONT><FONT color=#201418>0</FONT><FONT color=#100000>1</FONT><FONT color=#180000>0</FONT><FONT color=#200000>101</FONT><FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#380000>01</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#480000>10</FONT><FONT color=#500000>101</FONT><FONT color=#580000>010101</FONT><FONT color=#600000>01010</FONT><FONT color=#680000>101</FONT><FONT color=#700000>010</FONT><FONT color=#780000>10101</FONT><FONT color=#800000>0101</FONT><FONT color=#780000>01</FONT><FONT color=#700000>01</FONT><FONT color=#680000>010</FONT><FONT color=#600000>101010</FONT>
<FONT color=#280000>01010</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#300c10>0</FONT><FONT color=#200000>1</FONT><FONT color=#402428>0</FONT><FONT color=#e8ccd0>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#fff4f8>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#f8ecf8>1</FONT><FONT color=#f0ecf8>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#fff4ff>0</FONT><FONT color=#d0c4d0>1</FONT><FONT color=#908490>0</FONT><FONT color=#787478>1</FONT><FONT color=#605c60>0</FONT><FONT color=#302c30>1</FONT><FONT color=#100000>01</FONT><FONT color=#180000>0</FONT><FONT color=#200000>1</FONT><FONT color=#300000>01</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>10</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#580000>010</FONT><FONT color=#600000>1010</FONT><FONT color=#680000>10</FONT><FONT color=#600000>1010101</FONT><FONT color=#680000>010</FONT><FONT color=#700000>10101</FONT><FONT color=#780000>0101010</FONT><FONT color=#800000>10</FONT><FONT color=#780000>101</FONT><FONT color=#700000>01</FONT><FONT color=#680000>01</FONT><FONT color=#600000>0101010</FONT>
<FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#300000>101</FONT><FONT color=#300010>0</FONT><FONT color=#300c10>1</FONT><FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#705458>1</FONT><FONT color=#fff4f8>0</FONT><FONT color=#fffcff>10</FONT><FONT color=#f8f4f8>1</FONT><FONT color=#f8f4ff>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#f8f4f8>0</FONT><FONT color=#f0e4f0>1</FONT><FONT color=#b8acb8>0</FONT><FONT color=#807480>1</FONT><FONT color=#786c78>0</FONT><FONT color=#604c58>1</FONT><FONT color=#201418>0</FONT><FONT color=#100000>1</FONT><FONT color=#200000>01</FONT><FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>01</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#680000>10101010101</FONT><FONT color=#600000>010101010</FONT><FONT color=#680000>1010</FONT><FONT color=#600000>1</FONT><FONT color=#700c10>0</FONT><FONT color=#801c20>1</FONT><FONT color=#680000>0</FONT><FONT color=#700010>1</FONT><FONT color=#680000>0</FONT><FONT color=#700000>1</FONT><FONT color=#780010>0</FONT><FONT color=#700000>10</FONT><FONT color=#780000>10</FONT><FONT color=#780010>1</FONT><FONT color=#700000>0</FONT><FONT color=#680000>10</FONT><FONT color=#600000>101</FONT><FONT color=#580000>010</FONT><FONT color=#500000>10</FONT>
<FONT color=#300000>01</FONT><FONT color=#380000>01</FONT><FONT color=#400c10>0</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#705458>0</FONT><FONT color=#fff4f8>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#f0e4e8>1</FONT><FONT color=#f0ecf0>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#f8f4f8>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#f8f4f8>0</FONT><FONT color=#b8acb8>1</FONT><FONT color=#807480>0</FONT><FONT color=#786c78>1</FONT><FONT color=#584450>0</FONT><FONT color=#180000>1</FONT><FONT color=#200000>01</FONT><FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#580000>10</FONT><FONT color=#600000>10</FONT><FONT color=#680000>1010101010</FONT><FONT color=#600000>1010101010</FONT><FONT color=#680000>1</FONT><FONT color=#600000>01</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#904c48>0</FONT><FONT color=#ffccd0>1</FONT><FONT color=#b06c70>0</FONT><FONT color=#581c20>1</FONT><FONT color=#480000>0</FONT><FONT color=#580c10>10</FONT><FONT color=#580000>10</FONT><FONT color=#681418>10</FONT><FONT color=#580000>1</FONT><FONT color=#480000>0</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#500000>10101</FONT><FONT color=#480000>010</FONT>
<FONT color=#380000>010</FONT><FONT color=#400010>1</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#f8d4d8>0</FONT><FONT color=#fff4f8>1</FONT><FONT color=#f0e4e0>0</FONT><FONT color=#e8dce0>1</FONT><FONT color=#f8f4f8>0</FONT><FONT color=#fffcff>10</FONT><FONT color=#f8f4f8>1</FONT><FONT color=#d0c4d0>0</FONT><FONT color=#807480>1</FONT><FONT color=#887c88>0</FONT><FONT color=#705c68>1</FONT><FONT color=#180010>0</FONT><FONT color=#180000>1</FONT><FONT color=#300c10>0</FONT><FONT color=#280000>1</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#480000>0</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#600000>101010101010</FONT><FONT color=#680000>1010101</FONT><FONT color=#600000>01010</FONT><FONT color=#600010>1</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#480000>0</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#784c48>0</FONT><FONT color=#ffece8>1</FONT><FONT color=#ffe4e0>0</FONT><FONT color=#e0c4c0>1</FONT><FONT color=#a08480>0</FONT><FONT color=#502c28>1</FONT><FONT color=#300c00>0</FONT><FONT color=#502428>1</FONT><FONT color=#885c60>0</FONT><FONT color=#b08480>1</FONT><FONT color=#d0a4a0>0</FONT><FONT color=#e8b4b8>1</FONT><FONT color=#b87c80>0</FONT><FONT color=#602428>1</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#480000>10101010</FONT>
<FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400c10>1</FONT><FONT color=#400c18>0</FONT><FONT color=#704450>1</FONT><FONT color=#ffecf0>0</FONT><FONT color=#ffecf8>1</FONT><FONT color=#f0dce0>0</FONT><FONT color=#f8ecf0>1</FONT><FONT color=#f8fcf8>0</FONT><FONT color=#f8f4ff>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#f8ecf8>1</FONT><FONT color=#c0bcc0>0</FONT><FONT color=#888488>1</FONT><FONT color=#807478>0</FONT><FONT color=#584c50>1</FONT><FONT color=#180000>0</FONT><FONT color=#200000>1</FONT><FONT color=#300c00>0</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#580000>1</FONT><FONT color=#600000>0101010101010101010101</FONT><FONT color=#500000>010</FONT><FONT color=#480c10>1</FONT><FONT color=#481410>0</FONT><FONT color=#582c28>1</FONT><FONT color=#684440>0</FONT><FONT color=#786460>1</FONT><FONT color=#b8aca8>0</FONT><FONT color=#fffcf8>10</FONT><FONT color=#f0ece8>1</FONT><FONT color=#e0dce0>0</FONT><FONT color=#d0ccd0>1</FONT><FONT color=#d0c4c8>0</FONT><FONT color=#d0bcc0>1</FONT><FONT color=#a89c98>0</FONT><FONT color=#907478>1</FONT><FONT color=#684c48>0</FONT><FONT color=#301418>1</FONT><FONT color=#200000>0</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#380000>010</FONT><FONT color=#400000>101010</FONT>
<FONT color=#400000>01</FONT><FONT color=#480c10>0</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#400c10>0</FONT><FONT color=#582c38>1</FONT><FONT color=#e0c4c8>0</FONT><FONT color=#e0ccd0>1</FONT><FONT color=#d8ccc8>0</FONT><FONT color=#f0ece8>1</FONT><FONT color=#fffcff>010</FONT><FONT color=#f8ecf8>1</FONT><FONT color=#c8bcc0>0</FONT><FONT color=#908488>1</FONT><FONT color=#807478>0</FONT><FONT color=#604c50>1</FONT><FONT color=#180000>0</FONT><FONT color=#200000>1</FONT><FONT color=#300c00>0</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#580000>01</FONT><FONT color=#600000>010101010101010101010</FONT><FONT color=#580000>1</FONT><FONT color=#580c10>0</FONT><FONT color=#803438>1</FONT><FONT color=#b87470>0</FONT><FONT color=#d89ca0>1</FONT><FONT color=#e0acb0>0</FONT><FONT color=#d8b4b0>1</FONT><FONT color=#d8b4b8>0</FONT><FONT color=#d0bcb8>1</FONT><FONT color=#b8b4b0>0</FONT><FONT color=#d0ccc8>1</FONT><FONT color=#e0e4e0>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#f8fcff>01</FONT><FONT color=#d0ccd0>0</FONT><FONT color=#908488>1</FONT><FONT color=#887c80>0</FONT><FONT color=#483c40>1</FONT><FONT color=#100000>0</FONT><FONT color=#180000>1</FONT><FONT color=#280c10>0</FONT><FONT color=#200000>1</FONT><FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#380010>1</FONT><FONT color=#380000>010</FONT><FONT color=#400000>1010</FONT>
<FONT color=#400000>0101</FONT><FONT color=#380c10>01</FONT><FONT color=#e0c4c0>0</FONT><FONT color=#e0ccd0>1</FONT><FONT color=#d0ccc8>0</FONT><FONT color=#e0e4e0>1</FONT><FONT color=#f8fcf8>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#f8f4f8>01</FONT><FONT color=#d0c4d0>0</FONT><FONT color=#908490>1</FONT><FONT color=#907c80>0</FONT><FONT color=#786468>1</FONT><FONT color=#180000>01</FONT><FONT color=#300c00>0</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#480000>01</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#580000>1</FONT><FONT color=#600000>0101010101010</FONT><FONT color=#680000>1</FONT><FONT color=#600000>010101010</FONT><FONT color=#580000>10</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#480000>0</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#300000>0</FONT><FONT color=#300c00>1</FONT><FONT color=#503438>0</FONT><FONT color=#c0acb0>1</FONT><FONT color=#c8b4b8>0</FONT><FONT color=#a89ca0>1</FONT><FONT color=#988c90>0</FONT><FONT color=#807478>1</FONT><FONT color=#706c70>0</FONT><FONT color=#887c80>1</FONT><FONT color=#908c90>0</FONT><FONT color=#a89ca0>1</FONT><FONT color=#b8a4a8>0</FONT><FONT color=#705460>1</FONT><FONT color=#200000>01</FONT><FONT color=#300000>010</FONT><FONT color=#380000>10</FONT><FONT color=#400000>1010</FONT>
<FONT color=#480c10>0</FONT><FONT color=#480000>10</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#481418>0</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#785458>0</FONT><FONT color=#e0ccc8>1</FONT><FONT color=#d0c4c0>0</FONT><FONT color=#d0ccc8>1</FONT><FONT color=#f0f4f0>0</FONT><FONT color=#f8fcf8>1</FONT><FONT color=#f8f4f8>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#e8e4e8>0</FONT><FONT color=#b0a4b0>1</FONT><FONT color=#a08c98>01</FONT><FONT color=#685458>0</FONT><FONT color=#200000>10</FONT><FONT color=#380c10>1</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#500c10>1</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#580000>10</FONT><FONT color=#600000>10101010101010101010</FONT><FONT color=#580000>101</FONT><FONT color=#500000>01</FONT><FONT color=#480000>01</FONT><FONT color=#400c00>0</FONT><FONT color=#380c10>1</FONT><FONT color=#502c30>0</FONT><FONT color=#d8bcc0>1</FONT><FONT color=#c0acb0>0</FONT><FONT color=#786468>1</FONT><FONT color=#301c20>0</FONT><FONT color=#100000>10</FONT><FONT color=#180000>101</FONT><FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#502c30>1</FONT><FONT color=#784c50>0</FONT><FONT color=#704448>1</FONT><FONT color=#400c18>0</FONT><FONT color=#380000>101</FONT><FONT color=#400000>01010</FONT>
<FONT color=#480000>0</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#480000>01</FONT><FONT color=#480010>0</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#380c10>0</FONT><FONT color=#785458>1</FONT><FONT color=#d0bcb8>0</FONT><FONT color=#d0bcc0>1</FONT><FONT color=#d0c4c8>0</FONT><FONT color=#e8e4e8>1</FONT><FONT color=#f0f4f8>0</FONT><FONT color=#f8fcf8>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#f0e4f0>1</FONT><FONT color=#c0b4b8>0</FONT><FONT color=#a894a0>1</FONT><FONT color=#a89498>0</FONT><FONT color=#785c60>1</FONT><FONT color=#300c10>0</FONT><FONT color=#280000>1</FONT><FONT color=#400c00>0</FONT><FONT color=#480000>10</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#600000>10</FONT><FONT color=#600010>1</FONT><FONT color=#600000>010101010101010</FONT><FONT color=#580000>1</FONT><FONT color=#600000>01010</FONT><FONT color=#600010>1</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#500010>1</FONT><FONT color=#480010>0</FONT><FONT color=#480c10>1</FONT><FONT color=#784448>0</FONT><FONT color=#a87c80>1</FONT><FONT color=#401420>0</FONT><FONT color=#200000>1</FONT><FONT color=#280000>0101</FONT><FONT color=#300000>0</FONT><FONT color=#380000>10</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>10101</FONT><FONT color=#480000>01010</FONT>
<FONT color=#480000>0101010</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#703438>0</FONT><FONT color=#c09498>1</FONT><FONT color=#d8bcc0>0</FONT><FONT color=#c0b4b0>1</FONT><FONT color=#d0ccd0>0</FONT><FONT color=#f8fcff>10</FONT><FONT color=#f8fcf8>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#d8ccd0>1</FONT><FONT color=#b0a4a8>0</FONT><FONT color=#b09ca0>1</FONT><FONT color=#a08488>0</FONT><FONT color=#603c48>1</FONT><FONT color=#300000>0</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>01</FONT><FONT color=#580000>010</FONT><FONT color=#600000>1</FONT><FONT color=#580000>0101</FONT><FONT color=#600000>01010101010</FONT><FONT color=#580000>10101010</FONT><FONT color=#500000>101</FONT><FONT color=#480000>01</FONT><FONT color=#400000>01010</FONT><FONT color=#480000>10101</FONT><FONT color=#500000>010</FONT><FONT color=#480000>101010</FONT>
<FONT color=#480000>01010101</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#683c40>0</FONT><FONT color=#b09498>1</FONT><FONT color=#c8b4b8>0</FONT><FONT color=#c0b4b0>1</FONT><FONT color=#c8c4c0>0</FONT><FONT color=#fffcff>1</FONT><FONT color=#f0ecf0>0</FONT><FONT color=#f8f4f8>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#d8ccd0>1</FONT><FONT color=#a89ca0>0</FONT><FONT color=#b09ca0>1</FONT><FONT color=#a88c90>0</FONT><FONT color=#704c50>1</FONT><FONT color=#380c10>0</FONT><FONT color=#380000>10</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#581410>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#580000>1</FONT><FONT color=#600000>010101</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#600000>10</FONT><FONT color=#580000>10101010101010101</FONT><FONT color=#500000>010101010</FONT><FONT color=#580000>1010</FONT><FONT color=#500000>10101</FONT><FONT color=#480000>010</FONT>
<FONT color=#480000>01010</FONT><FONT color=#500000>101</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#502428>0</FONT><FONT color=#906c70>1</FONT><FONT color=#b89ca0>0</FONT><FONT color=#c0acb8>1</FONT><FONT color=#b0a4a8>0</FONT><FONT color=#c8bcc8>1</FONT><FONT color=#f0e4e8>0</FONT><FONT color=#fff4f8>1</FONT><FONT color=#fffcff>0</FONT><FONT color=#e8e4e0>1</FONT><FONT color=#b8acb0>0</FONT><FONT color=#b0a4a8>1</FONT><FONT color=#c8b4b8>0</FONT><FONT color=#b09498>1</FONT><FONT color=#785c58>0</FONT><FONT color=#401c20>1</FONT><FONT color=#280000>0</FONT><FONT color=#380c10>1</FONT><FONT color=#400c10>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#580000>101</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#580000>1</FONT><FONT color=#600010>0</FONT><FONT color=#580000>1010101010</FONT><FONT color=#600000>101010101010101010101</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#600000>1</FONT><FONT color=#580000>01</FONT><FONT color=#500000>01010</FONT>
<FONT color=#400000>01</FONT><FONT color=#480000>010</FONT><FONT color=#500000>1010</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#500c10>1</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#300000>10</FONT><FONT color=#481c28>1</FONT><FONT color=#785c60>0</FONT><FONT color=#a08488>1</FONT><FONT color=#b09ca0>01</FONT><FONT color=#b0a4a8>0</FONT><FONT color=#d8ccc8>1</FONT><FONT color=#e8e4e0>0</FONT><FONT color=#fff4f8>10</FONT><FONT color=#e0d4d8>1</FONT><FONT color=#c0acb0>0</FONT><FONT color=#c8b4b8>1</FONT><FONT color=#d8bcc0>0</FONT><FONT color=#b8a4a8>1</FONT><FONT color=#906c78>0</FONT><FONT color=#582c30>1</FONT><FONT color=#400c18>0</FONT><FONT color=#300000>1</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>1</FONT><FONT color=#480010>0</FONT><FONT color=#480000>10</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#580010>0</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#580010>01</FONT><FONT color=#500000>01</FONT><FONT color=#580010>0</FONT><FONT color=#600c18>1</FONT><FONT color=#600c10>0</FONT><FONT color=#600000>1</FONT><FONT color=#680010>0</FONT><FONT color=#680000>1</FONT><FONT color=#600000>0</FONT><FONT color=#680000>1010101010101</FONT><FONT color=#600000>01010101010</FONT>
<FONT color=#400000>010</FONT><FONT color=#480000>101</FONT><FONT color=#500000>010101</FONT><FONT color=#480000>0</FONT><FONT color=#480010>1</FONT><FONT color=#400000>0</FONT><FONT color=#380000>10</FONT><FONT color=#300000>10</FONT><FONT color=#482420>1</FONT><FONT color=#604440>0</FONT><FONT color=#886c68>1</FONT><FONT color=#a89490>0</FONT><FONT color=#a89ca0>1</FONT><FONT color=#a08c90>0</FONT><FONT color=#988490>1</FONT><FONT color=#a89ca0>0</FONT><FONT color=#d0c4c8>1</FONT><FONT color=#e8dce0>0</FONT><FONT color=#f0e4f0>1</FONT><FONT color=#ffecf8>0</FONT><FONT color=#e8dce0>1</FONT><FONT color=#e0d4d8>0</FONT><FONT color=#e0ccd8>1</FONT><FONT color=#e8ccd8>0</FONT><FONT color=#e0c4c8>1</FONT><FONT color=#d0acb8>0</FONT><FONT color=#c8acb0>1</FONT><FONT color=#d8b4b8>0</FONT><FONT color=#e0b4c0>1</FONT><FONT color=#d0a4a8>0</FONT><FONT color=#c89ca8>1</FONT><FONT color=#d8acb8>0</FONT><FONT color=#f0bcc8>1</FONT><FONT color=#ffdce8>0</FONT><FONT color=#ffe4f0>1</FONT><FONT color=#ffd4d8>0</FONT><FONT color=#ffc4c8>1</FONT><FONT color=#b07478>0</FONT><FONT color=#803c40>1</FONT><FONT color=#681c20>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#600c10>1</FONT><FONT color=#580000>0</FONT><FONT color=#600000>1010</FONT><FONT color=#680000>101010101010</FONT><FONT color=#600000>101</FONT><FONT color=#680000>01010</FONT>
<FONT color=#400000>01010</FONT><FONT color=#480000>101</FONT><FONT color=#500000>010101</FONT><FONT color=#480000>01</FONT><FONT color=#400000>01</FONT><FONT color=#380000>010</FONT><FONT color=#300000>10</FONT><FONT color=#280000>1</FONT><FONT color=#200000>01</FONT><FONT color=#280c10>0</FONT><FONT color=#381c20>1</FONT><FONT color=#483438>0</FONT><FONT color=#604c48>1</FONT><FONT color=#705c60>0</FONT><FONT color=#786c70>1</FONT><FONT color=#806c70>0</FONT><FONT color=#887478>1</FONT><FONT color=#907c80>0</FONT><FONT color=#907c88>1</FONT><FONT color=#907c80>0</FONT><FONT color=#887478>1</FONT><FONT color=#806c70>0</FONT><FONT color=#705458>1</FONT><FONT color=#604448>0</FONT><FONT color=#502c30>1</FONT><FONT color=#381418>0</FONT><FONT color=#280000>1</FONT><FONT color=#200000>0</FONT><FONT color=#280000>1</FONT><FONT color=#300000>0</FONT><FONT color=#380000>10</FONT><FONT color=#400000>10</FONT><FONT color=#480000>10</FONT><FONT color=#500000>1</FONT><FONT color=#580000>01</FONT><FONT color=#600000>010</FONT><FONT color=#680000>10101010101010</FONT><FONT color=#700000>101010</FONT>
<FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>1010</FONT><FONT color=#480000>10</FONT><FONT color=#500000>1010</FONT><FONT color=#480000>10101</FONT><FONT color=#500000>01</FONT><FONT color=#480000>0</FONT><FONT color=#400000>1010</FONT><FONT color=#380000>1</FONT><FONT color=#300000>01010</FONT><FONT color=#280000>10</FONT><FONT color=#200000>10</FONT><FONT color=#280000>101010</FONT><FONT color=#380c00>1</FONT><FONT color=#300000>0101010</FONT><FONT color=#400000>101</FONT><FONT color=#480000>01</FONT><FONT color=#500000>01</FONT><FONT color=#580000>01</FONT><FONT color=#600000>010</FONT><FONT color=#680000>1010</FONT><FONT color=#700000>101010101</FONT><FONT color=#780000>01010</FONT><FONT color=#800000>10</FONT>
<FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>1010</FONT><FONT color=#480000>1010</FONT><FONT color=#500000>101</FONT><FONT color=#480000>01</FONT><FONT color=#500000>01010101</FONT><FONT color=#480000>01010</FONT><FONT color=#400000>10</FONT><FONT color=#380000>10</FONT><FONT color=#400000>10101010</FONT><FONT color=#480000>1010101</FONT><FONT color=#500000>0</FONT><FONT color=#480000>1</FONT><FONT color=#500000>0101</FONT><FONT color=#580000>010</FONT><FONT color=#600000>1010</FONT><FONT color=#680000>1010101</FONT><FONT color=#700000>01010</FONT><FONT color=#780000>101</FONT><FONT color=#800000>0101</FONT><FONT color=#880000>0</FONT>
<FONT color=#380000>0</FONT><FONT color=#400000>1010</FONT><FONT color=#480000>1010101010</FONT><FONT color=#500000>1010101010</FONT><FONT color=#480000>1010101010101</FONT><FONT color=#500000>01</FONT><FONT color=#480000>0</FONT><FONT color=#500000>10101010</FONT><FONT color=#580000>101010</FONT><FONT color=#600000>1010</FONT><FONT color=#680000>10101010</FONT><FONT color=#700000>10101</FONT><FONT color=#780000>010</FONT><FONT color=#800000>1010
 
<HTML>
 
<HTML>
<HEAD>
 
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR>
 
 
 
 
 
<meta http-equiv="Refresh" content="1000;url=">
<P align=center><EMBED src=http://www.mehtertv.com/MP3/hucummarsi.mp3 width=181
height=26 type=audio/x-ms-wma></P></TD></TR>
Anonim kullanıcı