Postyapısalcı felsefe: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
 
Değişiklik özeti yok
Postyapısalcılıkta [[Fenomenoloji]]'nin ya da [[Varoluşçu felsefe]]'nin ya da [[Analitik okul]]'un etkilerini ve iç-tartışmalarını görmek mümkündür. Buna rağmen bu teorik eğilimi yapısalcılık ''sonrası'' olarak görüp adlandırmanın sebebi, temelde bu alandaki düşüncelerin esas olarak yapısalcılıgın açtığı alan içinde oluşmuş olması dolayısıyladır. Disiplinler boyutunda ise bir çok disiplin buraya akmaktadir: [[Dilbilim]], [[Antropoloji]], [[Psikanaliz]], [[Sosyoloji]] özellikle belirtilebilir. Yapısalcılığın oldugu gibi, bu akımın ''da'' kaynağı [[Fransa]]'daki çalışmalardır asıl ve öncelikli olarak. Ve yine yapısalcılığın doğuşunda Dil sorununun oynadığı rol gibi, postyapısalcılığın köken tartışmasında ''da'' dil meselesi, yani '''Dil'in yapısı''' sorunu vardır. Ancak, bir '''akım''' demekle birlikte, '''postyapısalcılığın''' belirli bir anlamda ''indirgenebileceği'' belirli bir yorumu ya da konumunun olmadığı da belirtilmelidir.
 
Genel olarak [[Roland Barthes]], [[Jacques Lacan]], [[Jean-François Lyotard]], [[Michel FocaultFoucault]], [[Jacques Derrida]], [[Jean Baudrillard]], [[Julia Kristeva]], [[Gilles Deleuze]], [[Fellix Guattari]] gibi isimlerle fark kuramsal kollardan ve disiplinlerden gelerek oluşturulmus olan ve [[modernizm]]'in temellerini ve geleneksel felsefeden devraldığı felsefi öncüllerini geçersizleştirerek yeniden değerlendirmeye alan felsefe akımı. [[Postmodern felsefe]]'nin başlıca ve etkin kuramsal örneklerinden biridir. Başka bir adlandırmayla '''yapısalcılık-sonrası-teori''' olarak ''da'' ifade edilir. Hemen hemen bütün düşünce alanlarını ve disiplinleri etkilemiş ve artık onlarsız olamayacak bir çok kavram ve kategorileri teorik alana katmıştır.[[Kategori:Felsefe]][[Kategori:Postmodernizm]][[Kategori:Postmodern felsefe]][[Kategori:Edebiyat kuramı]]
4.557

düzenleme