"Ekonomi (bilim dalı)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
==Terimler==
[[Faydacılık]], [[Ceteris Paribus]], [[Mukataa]], [[Bilgi yetersizliği]], [[Esham]]
[[merkantilizm]], [[Görünmez el]], [[monetarizm]], [[Monopol]], [[Oligopol]], [[Üretim faktörleri]], [[sermaye]], [[Say Kanunu]], [[monetizasyon]], [[Monopson]]
[[Toprak]], [[İşgücü]], [[Girişimci]], [[Elastikiyet]], [[arz]], [[talep]], [[Sosyalizm]], [[Kamu]], [[İhracat]], [[İthalat]], [[sübvansiyon]], [[Milli gelir]], [[Ödemeler dengesi]], [[Vergi]], [[Kamu harcamaları]], [[enflasyon]], [[deflasyon]], [[deflatör]], [[Sabit kur]], [[döviz]], [[Esnek kur]], [[durgunluk]], [[düopson]], [[düopol]], [[Ordinal Fayda]], [[Taban fiyat]] , [[Oyun Teorisi]], [[Pareto optimalite]], [[optimal]], [[Kardinal Fayda]], [[Rant]], [[Tüketici rantı]], [[Üretici rantı]], [[Tavan Fiyat]], [[Barter]], [[Tüketim]], [[Bütçe]], [[Fiyat]], [[Kısa Dönem]], [[Uzun Dönem]], [[Tam İstihdam]], [[Teşvik]], [[Yatırım]], [[Kaynak Dağılımı]], [[Gelir Dağılımı]], [[İstikrar]], [[Kamunun Fonksiyonları]], [[Dışsal Ekonomiler]], [[coase Teoremi]], [[dezenflasyon]], [[Kalitatif Araçlar]], [[Kantitatif Araçlar]], [[Açık Piyasa İşlemleri]], [[Reeskont Politikası]], [[Zorunlu Karşılıklar]], [[Küreselleşme]], [[Performans Yönetimi]],[[Pareto Eğrisi]]
 
==Kaynakça==
Anonim kullanıcı