"İbn Havkal" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Ibn Havkal bir yazardan daha çok; çok seyahat eden, ayrıca seyahatı boyunca gördüğü şeyleri ve alanlar hakkında ilgilenmiş ve araştırmıştır. O yaşamının son otuz yılını uzak Asya ve Afrika'nın bir böümünü gezmeye harcamıştır. Onun bir seyahatı Ekvatorun 20 derece güneyinde doğu Afrika kıyıları boyunca sürdü, o alışılmamış bir şeyi farketti, çok sayıdaki insanların Rûm bölgesinde (kolonilerinde) yaşadığını, deneyim yerine, logik'le çalıştıklarını. Onun tanımlamaları o zamanlar seyahat edenler için önemli ve çok yardımcı olmuştur. ''Surat al-Ardh'' ismindeki kitabında detaylı olarak [[İber Yarımadası]]'ndaki Müslüman [[Endülüs]]'leri, İtalya, özellikle [[Sicilya]]'yı ve "Romalıların Ülkesini" tanımlamıştır.
 
İbn Havkal, Hicrî, 7 Ramazan 331 (Milâdi, 15 Mayıs 943) tarihinde [[Bağdat]]'tan hareket ederek önce Arap yarımadasının çeşitli bölgelerini, 947'den 951'e (336 - 340) kadar Kuzey Afrika ve [[İspanya]] ile Büyük Sahrâ'nın güney kısımlarını, 955'te (344) Mısır, Doğu Anadolu ve [[Azerbaycan]]'ı, 961'den 969'a (350 - 358) yılları arasında İran, Horasan ve Batı Türkistan'ı, 973'de de (362) [[Sicilya]]'yı<ref>Francesco Gabrieli, ''Ibn Hawqal e gli Arabi di Sicilia'', in: ''L'Islam nella storia'', Bari, Dedalo, 1966, sayfa 57, 67.</ref> dolaştı. 951 (340) yılına doğru Ebû Zeyd el-Belhî'nin öğrencilerinden Farslı coğrafyacı ''İbrahim bin Muhammed el-İstahrî'' ile tanışır. İstahrî'nin isteği üzerine onun hocası [[Ebû Zeyd el-Belhî]]'nin Şuverü'l-ekülîm adlı eserini esas alarak yazdığı Şûretü'1-arz adlı kitabındaki haritaları ve bilgileri tashih etti. İstahrî'nin eserini görmesi yazmayı düşündüğü coğrafya kitabı üzerinde etkili oldu. Her ne kadar çalışmasının kaynağı bu eser ise de İbn Hurdâzbih, Ceyhânîve Kudâme bin Cafer'in kitaplarından da faydalanmıştır.
 
 
9.628

değişiklik