İbrâhim Gülşenî: Revizyonlar arasındaki fark

duzeltme
(Rescuing 4 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0)
(duzeltme)
Kahire’ye daha önce yerleşen halifesi Timurtaş vasıtasıyla Memluk Sultanı [[Kansu Gavri]]’den de ilgi gördü. Kansu Gavri, Gülşeni için ''Kubbetü’l-Mustafâ'' adlı bir zaviye tahsis etti; buraya gelip kendisini ziyaret etti ve Kahire’ye davet etti. Kahire’de bütün camileri dolaşıp Müeyyediyye Camisi’nde çile çıkartan Gülşeni, buraya yerleşti.<ref name=bilal>{{Web kaynağı | soyadı1 = Şanlı | ad1 = Bilal | başlık = '''Osmanlı Döneminde Diyarbakırlı Dîvân Şâ'irleri''' | url = http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11468/524/B%C4%B0LAL%20%C5%9EANLI%20OSMANLI%20D%C3%96NEM%C4%B0%20D%C4%B0YARBAKIRLI%20D%C4%B0VAN%20%C5%9EA%C4%B0RLER%C4%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y | erişimtarihi = 25 Aralık 2015 | yayıncı = Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2013 | arşivurl = https://web.archive.org/web/20151226043323/http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11468/524/B%C4%B0LAL%20%C5%9EANLI%20OSMANLI%20D%C3%96NEM%C4%B0%20D%C4%B0YARBAKIRLI%20D%C4%B0VAN%20%C5%9EA%C4%B0RLER%C4%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y | arşivtarihi = 26 Aralık 2015 | ölüurl = no }}</ref>
 
Mısır’ı fetheden Osmanlı Sultanı [[Yavuz Sultan Selim]] de Kahire’ye geldiğinde kendisine hürmet etti; Müyyediye Camisi'nde ziyaret edip, caminin karşısındaki arsayı hibe etti. Arsanın üzerine ''Gülşeniyye Âsitânesi'' olarak bilinen dergah yapıldı. 1519-1524 yılları arasında inşa edilenveedilen ve Kahire’de daha önce benzeri bulunmayan bu yapı, Osmanlılar’ın Mısır’da yaptıkları ilk dini yapıdır.<ref name=doris>{{Web kaynağı | soyadı1 = Behrens Abouseif | ad1 = Doris | başlık = '''İbrahim Gülşeni Külliyesi''' | url = http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c21/c210243.pdf | erişimtarihi = 25 Aralık 2015 | yayıncı = Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi yıl: 2000, cilt: 21 | arşivurl = https://web.archive.org/web/20151225205506/http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c21/c210243.pdf | arşivtarihi = 25 Aralık 2015 | ölüurl = no }}</ref>
 
[[I. Süleyman|Kanuni]] döneminde Mısır valisi [[Hain Ahmed Paşa]] isyanı bastırıldıktan sonra geniş yetkilerle Mısır’a gönderilen [[Pargalı İbrahim Paşa]], Gülşeni’nin kendisini ziyaret etmeyip oğlu Ahmet Hayali’yi göndermesini saygısızlık kabul etti.<ref name=tdvia/> Gülşeni ve müridlerince ikinci bir isyan çıkarılacağı endişesiyle Gülşeni’ye karşı cephe aldı ; Padişah’tan Gülşenî’nin İstanbul’a çağrılarak sorguya çekilmesini emreden bir irade almayı başardı.<ref name=bilal/> Oğlu Ahmed Hayâlî ve iki halîfesiyle İstanbul’a geiden Gülşenî, [[Celalzade Mustafa Çelebi|Celâlîzâde Mustafa Bey]]’in yardımları ile aklandı.<ref name=bilal/> İstanbul’da kaldığı süre içinde, Çıkrıkçılar baındaki Atik brâhîm Paa Camii’nde vaazlar verdi ve İstanbul’da şöhreti yayıldı.<ref name=ayhan/> Kendisinden memnun olan Kanuni gözlerini tedavi ettirdi ve Mısır’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılacağı sırada da onuruna sarayda bir ziyafet verdi. Gülşenî ziyafet sonrası [[Beyazıt Camii]]’nde bir veda konuşması yaptıktan sonra halifesi Hasan Zarifi’yi İstanbul’da bırakarak Mısır’a döndü. Onun İstanbul’a gelişi, [[Tanzimat Dönemi|Tanzimat]] devrinde yazılan ilk tiyatro eseri olan “''Hikaye-i İbrahim paşa ve İbrahim Gülşeni''” adlı oyuna konu olmuştur.<ref name=tdvia/>
Anonim kullanıcı