"Safevî-Kızılbaş tarihi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k (Bağlantı güncelleme)
==== Kızıllar ''(Muhammira)'' Mezhebî’nin kökenleri ====
{{ana|Emevîler devrinde Alevîler|Muhammed bin Hânifîyye|Keysanîyye|Ebû Mûslim Horasanî|Sinbâd}}
“[[Muhammira]] ''(Kızıl-Giyinenler Fırkası)'' [[Mezheb]]i”, [[El-Mukannaʿîyye]], [[Hûrremdîn’îyye]] ve Kûl’îyye gibi aslen ''“[[Mazdek]]çî”'' olan fırkalar tarafından oluşturulan mezheplerin mensuplarını tanımlamada kullanılan bir ortak üst kimlik tâbiriydi. [[Hûrremdîn’îyye]] [[mezheb]]i ise aslen [[Azerî]] ve [[Türkmen]] boylarından oluşan “[[Babek Ayaklanması|Bâbek’îyye]]” ve “[[Mazyâr’îyye]]” fırkalarından müteşekkildi. ''[[Bû’ Müslim’îyye]], [[Muhammira]], ve İshâk et-Türk’îyye'' gibi hep [[Türkler]]’den oluşan bu [[mezhep]]lerin tamamı “Rizâm’îyye”“[[Rizâm’îyye]]” mezhebinin uzantıları olup “Riyâh’îyye” fırkası ile birlikte [[Râvend’îyye]]’nin taraftarlarından müteşekkil olan mezheplerdi. Bu mezheplerin hepsinin ortak yanlarıysa i’tikaden [[Mücessime]]’den olmaları ve “Muhtâr’îyye”, “Hâşim’îyye”, “Kebr’îyye” mezhepleri gibi [[Ghulat-i Şîʿa]]’dan olan ve ''[[Ali]]’nin oğullarından [[Muhammed bin Hanifîyye]]’nin ulûhiyetini esas alan “[[Keysân’îyye]]” [[mezheb]]inden türeyen kollar'' olmalarıydı.<ref>Mustafa Öz, ''Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü,'' Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011. ''([[Keysân’îyye]] (Muhtâr’îyye/Keysân’îyyet-ûl-Hullas, Hâşim’îyye (Harb’îyye, Muâv’îyye/Cennâh’îyye (Hâris’îyye), Beyân’îyye), [[Râvend’îyye]] ([[Rizâm’îyye]] ([[Bû’ Müslim’îyye]] ([[Sinbâd’îyye]], Berkûk’îyye, Havâl’îyye), [[Muhammira]] ([[Mukannaʿîyye]], [[Hûrremdîn’îyye]] ([[Babek Hürremi|Bâbek’îyye]], [[Mazyâr’îyye]], [[Kızılbaşlar]]), Kûl’îyye), İshâk et-Türk’îyye), Riyâh’îyye), Kebr’îyye) [[Mezhep]]leriyle alâkalı maddeler).''</ref>
{{Ayrıca bakınız|Abbâsîler devrinde Alevîler|Hâşim el-Mukannaʿ|Hûrremîyye|Babek Hürremi|Babek Ayaklanması}}
[[Dosya:Sheikh-safi tomb.JPG|thumb|300px|[[Safeviyye|Safev’îyye]]’nin kurucusu [[Safiyüddin İshak|Safî’ûd-Dîn İshâk Erdebilî]]’nin [[Türbe]]si.]]
Anonim kullanıcı