"Mücessime" sayfasının sürümleri arasındaki fark

kaynak ek: Bknz sayfa 260: Tescîm (cisimlendirme)'''<ref>Muhammed Ebû Zehra, ''İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi,'' sayfa: 260, Ethem Ruhi Fığlalı ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur, İstanbul, 1970.</ref>
(Gerekçe: + kaynak gerektiren bilgi eklentisi VP:D)
(kaynak ek: Bknz sayfa 260: Tescîm (cisimlendirme)'''<ref>Muhammed Ebû Zehra, ''İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi,'' sayfa: 260, Ethem Ruhi Fığlalı ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur, İstanbul, 1970.</ref>)
{{İtikadî mezhepler}}
'''Mücessime, CisimleşmeTescîm'''<ref>[[Muhammed Ebu Zehra|Muhammed Ebû Zehra]], ''İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi,'' sayfa: 260, [[Ethem Ruhi Fığlalı]] ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur, İstanbul, 1970.</ref>'''(cisimlendirme)''' ya da '''[[Enkarnasyon]];''' [[İslâm dini]]nde eskiden mevcut olan [[i'tikad]]î bir [[fırka]]nın adı. Aynı zamanda [[İslâm dini]] [[itikadî mezhepler]]i içerisinde sadece [[Ghulat-i Şîʿa]]'dan olan [[mezhep]]ler arasında mevcut bir [[i'tikat]] olup, bu fırkalar günümüzde varlığını koruyan itikadî İslâm mezhepleri olan [[Sünnî]]lik ve [[Şiîlik]] tarafından İslâmdışı olarak kabul edilmektedir.<ref>[[Muhammed Ebu Zehra|Ebû Zehra, Muhammed]], ''Mezhepler Tarihi,'' Mütercimi: İsmâil Dağ, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2011. İstanbul, 2010.</ref>
 
== Mücessime'den olan İslâm dini i'tikadî mezhepleri ==
Anonim kullanıcı