"Zimmerwald Konferansı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Düzenlenmesi gerekiyor)
zmimmerwald konferansı eylül 1915'te birinci empertyalist paylaşım savaşı başladıktan sonra toplandı. bu tarihte toplanmasının nedini İkinci Enternasyonal'in savaş karşısında burjuvaziden yana tutum almasalması. sosyal şoven tutuma karşı ikinci enternasyonal içindeki bazı sosyal demokrat partiler, alman sosyal demokrat partisinden rosa luxemburg ve karl liebnecht önderliğinde zimmerwald'ta konferans düzenlendi. konferansa lenin ve diğer bolşeviklerde katıldı fakat konferansta ki ana eğilim yeni, İkinci Enternasyonal anlayışını terkedip yeni bir enternasyonal kurmak yerine onu canlandırma yolunu seçince, lenin zimmerwald'a katılmama kararı aldı. zimmerwald'dan sonra bir kongre daha yapılsa da sonuç elde edlimedi ve zimmerwlad solu, yeni bir enternasyonal kurmak veya eskisini yaşatmak arasında kalınca yaşam bulamadı.
{{düzenle|Ağustos 2007}}
Anonim kullanıcı