"Sivrice" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
bu günkü → bugünkü
k (Türkiye'de ki → Türkiye'deki)
k (bu günkü → bugünkü)
Bu gün toplam 50 köyün İlçe Merkezi olan Sivrice'nin Kuruluş tarihi oldukça ye­nidir. 1933’den 1940’a kadar [[Romanya]], [[Yugoslavya]] ve [[Rusya]]'dan getirilen 6000 den fazla [[Türkler|Türk]] göçmen, ziraata elverişli düzlüklere iskan edilmişlerdir. Bunların çoğu Uluova'ya, bir kısmı [[Palu]] ovasına ve [[Karakoçan]]'a, bunların içinden 92 kişi de bugün­kü Sivrice'ye yerleştirilmiştir. Evvelce mevcut olan ve pek azı yeni kurulan iskan ma­hallerine yerleştirilmişlerdir. Bunlar için 1938'de [[Hazar Gölü]]'nün güney batı kenarı­na Sivrice adında bir köy kurulmuştur.Önce [[Elâzığ]]'a bağlı olan bugünkü Sivrice'nin İringil Bucağının tamamı ile Huh Bucağının büyük bir parçası Elâzığ'dan ayrılarak yeni bir ilçe olan Sivrice'yi teşkil et­miştir.
 
1936'da geçici olarak Yukarı Huh Köyünde teşekkül eden bu ilçe merkezinin 1939'da bu günkübugünkü yerine taşındığını görmekteyiz. [[Hazar Gölü]]'nün güney batı kena­rında Sivrice ilk olarak 1938'de nisbi yüksekliği 35 metre kadar olan ve tortul kütle­lerden meydana gelen küçük tepe üzerinde 24 göçmen evi bir hükümet binası yapıl­mak suretiyle kurulmuştur. Sivrice, [[Elâzığ (il)|Elâzığ]] iline bağlı turistik bir ilçedir.
 
İlçenin etnik yapısı Türkiye'deki kültürel çeşitliliği yansıtır.50 köyün 21 'inde Türkçe, 21'inde Kürtçe 8'inde Zazaca konuşulur.
Göl, çevresindeki dağlardan inen çoğu fay kaynaklarının ayağı olan küçük dere­ler tarafından beslenir. Bu derelerin en büyüğü Kürk suyudur. Sonradan Behramaz deresi de göle çevrilmiştir.
 
Göl 20 km uzunluğundaki tektonik bir çukurun ortasında yer almaktadır. "Tek­tonik" değişik anlamlara gelebilen bir jeoloji ve jeomorfoloji terhü olup genellikle "yer kabuğunu" meydana getiren katmanların sıralanışımda "STRÜKTÜR-YAPI" karşılığında kullanılmaktadır. Yer kabuğu iç ve dış tesirlerle değişir. Hazar Gölü daha çok iç kuvvetlerin tesiriyle yer kabuğunun kırılması ve çökmesi neticesinde milyon­larca yıl evvel teşekkül etmiştir. Dibinden kaynayan ve yamaçlardan inen küçük de­reler ve sel sularıyla bu günkübugünkü halini almıştır.
 
Hazar hidroelektrik santralinin ([[1957]]-[[1967]]) faaliyete geçmesi ile en önemli su kaybına bu santrale su taşıyan tünel olmuştur. 1215 metre koduna kadar inen 30 metre derinliğinde 10 metre genişliğinde bir kuyu ile göle bağlantısını sağlayan tü­nel 4453 metre uzunluğundadır. Yılda ortalama 76 milyon metreküp suyu gölden çekmekte ve Çelemlik Dağı kuzeyindeki Hazar I ve bundan 90 metre daha aşağıdaki Hazar II santralini beslemektedir.
577.300

değişiklik