"Farslaşma" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(bu sayfa Persianization adlı sayfanın Türkçeye çevirisidir.)
 
'''Persleşmek''' ya da '''Farsileşmek''' bir şeylerin "Persleşmiş" hale geldiği kültürel değişimin sosyolojik bir süreçidir. Genellikle dil asimilasyonunu içeren bir kültürel asimilasyon şeklidir. Bu terim yalnızca kültürlere değil, aynı zamanda Fars kültürüne alışan ve "farsileşmış" hale gelen bireyler için de geçerlidir.
 
Tarihsel olarak, bu terim, erken ve orta İslam dönemlerinde, İran kültür alanı içerisinde yaşayan ama İrani olmayan, özellikle Araplar ve çeşitli Kafkas milletleri (Gürcüler, Ermeniler ve Dağıstanlılar); Selçuklular, Osmanlılar ve Gazneliler de dahil olmak üzere Türki halkları da içeren toplumlardaki kültür değişikliklerini tanımlamak için kullanıldı. Bu terim ayrıca, dil de dahil olmak üzere, İran kültür yönlerinin, İran'ı çevreleyen, Türkiye ve Orta Asya gibi İranlı olmayan halklara iletilmesini tanımlamak için de kullanılmıştır.
651

değişiklik