Meşrutiyet: Revizyonlar arasındaki fark

→‎top: düzenleme AWB ile
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
(İnterviki bağlantıları çıkarıldı)
(→‎top: düzenleme AWB ile)
Temsili demokrasiler içerisinde Parlamenter rejimin temel özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkündür:
 
* Parlamenter rejimde yasama ve yürütme organları hukuken birbirinden bağımsızdır, ancak aralarında bir takım işbirliğiiş birliği ve etkileşim mekanizmaları vardır.
* Bu rejimde yürütme iki-başlıdır. Devlet başkanı, yürütmenin sorumsuz başını oluşturur. Yürütmenin sorumlu organının başında ise başbakan bulunur. Başbakanın parlamenter olması şartı bulunmaktadır; buna karşın bakanların parlamenter olması şartı aranmamaktadır.
* Devlet başkanının siyasal açıdan sorumluluğu bulunmamaktadır.
* Hükümet yasama organına karşı sorumludur.
* Parlamenter sistem tek meclisli ya da iki meclisli olabilir.
* Parlamenter sistemde yasama ve yürütme arasındaki ilişki, işbirliğiiş birliği ve karşılıklı etkileme mekanizmasına dayanır.
* Yasama, yürütmeyi çeşitli yollarla denetler ve gözetim altında bulundurur. Meclise güvensizlik oyu vererek hükümeti düşürebilir. Meclis güvensizlik oyu vererek hükümeti düşürebilir. Buna karşılık, yürütme de meclisi feshetme olanağına sahip bulunmaktadır. Fesih yetkisi, parlamenter sistemde, istikrarın sağlanmasında önemli yeri olan bir kurumdur.