"Sümer mitolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
'''Sümer mitolojisi''', [[Sümerler]]'in yıkılışlarına kadarki dönemde [[din]] ve [[bilim]]le ilgili kültürünü içerir. Birçok [[tanrı]] ve [[tanrıça]]ları vardır ve onlar Sümer mitolojisini oluşturur. Bu tanrılar ve tanrıçalar [[Adapa (mitoloji)|Yaradılış]] destanı, [[Gılgamış Destanı|Tufan]] hikâyesi gibi edebî eserlerinde açıkça belirtilmektedir.
 
Sümerler mezopotamya panteonunu tanrılarını ilk kez yaratan toplumdur. Sümer inanışında her eylem için bir tanrı yer almalıydı ve bu sebeple binlerce tanrı bulunmaktaydı. Ancak bu tanrıların piramit şeklinde hiyerarşik bir yapı içerisinde yer aldıkları da düşünülmekteydi. En başta Kral tanrı Enlil (Alad dilinde Ellil), O'nun yanında bazvezir olarak Enki (Akad dilinde Ea) olarak görünmekteydi.<ref>http://dergipark.gov.tr/download/article-file/280338</ref>
Örneğin, yorulmak bilmeden gezen güneş tanrısı [[Utu]] her şeyi görür, [[adalet]]i korur, insanlara yardım eder. [[Bilge]]lik ve su tanrısı [[Enki]] insanların ve [[sihirbaz]]ların koruyucusudur. [[Venüs yıldızı]]nı simgeleyen tanrıça [[İnanna]] âşıkların ve savaşçıların koruyucusudur.
Örneğin, yorulmak bilmeden gezen güneşGüneş tanrısı [[Utu]] her şeyi görür, [[adalet]]i korur, insanlara yardım eder. [[Bilge]]lik ve su tanrısı [[Enki]] insanların ve [[sihirbaz]]ların koruyucusudur. [[Venüs yıldızı]]nı simgeleyen tanrıça [[İnanna]] âşıkların ve savaşçıların koruyucusudur.
 
Sümerlilerden [[Samiler]]e geçen kültür aktarımında, Sümer tanrılarının isimleri değişerek Samilerde de karışımıza çıktığını görmekteyiz. Birkaç örnekle açıklayacak olursak Sümerlilerdeki Enki, Akadlılar da Ea adı verilen küçük kardeş, becerileri nedeniyle Tanrı [[Enlil]]’in veziri yani başvekili konumundaydı. Tüm tanrıların anası olan, serbest özgür aşkın koruyuculuğunu üstelenen güçlü ve doğaüstü görülen Sümerlilerin İnanna’sı Akadların İştar’ı idi. Sümer gökyüzü tanrısı olan An’ı Babil’de Anu olarak görmekteyiz.<ref>http://dergipark.gov.tr/download/article-file/280338</ref>
679

değişiklik