"Meşşaîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

kayankçalar eklendi, madde derinleştrildi
(düz.)
(kayankçalar eklendi, madde derinleştrildi)
'''Meşşailik''' ya da ''Meşşai okulu'' , [[İslam felsefesi]] içinde doğa felsefesinin etkisinden sonra başlayan rasyonalist felsefe eğiliminin sistemli hale gelmesinden oluşan okul anlaşılır. İslamdaYunanca peripatetizm (περιπατητικός) teriminin arapçası olup, İslam Felsefesindeki [[Aristotales|Aristoculuk]]'in olarakbaskın bilinenolduğu felsefi akım olarak da bilinir.
 
== Etimoloji ==
Sözlükte “yürümek” anlamındaki meşy kökünden türemiş olup “çok yürüyen” demek olan meşşâ’ kelimesinden türetilen meşşâî, Aristo doktrinini benimseyen kimseyi ifade eden, Yunanca peripatetikos (περιπατητικός) terimini karşılamak için kullanılmakta, söz konusu doktrine de meşşâiyye (peripatetizm) denilmektedir. <ref name=tdv></ref>
 
Aristo, Atina’da Lykeion (lise) adıyla kurduğu felsefe okulunda milâttan önce 335-323 yılları arasında bir yandan ders okuturken bir yandan da eserlerini kaleme almıştı. Filozof, öğrencilerine zihin jimnastiğiyle beden jimnastiğini aynı anda yaptırmak amacıyla derslerini okulunun geniş revakları arasında gezinerek veriyordu. Bu sebeple onun felsefesine Yunanca, “gezinmek, yürümek” anlamındaki peripatein masdarından peripatetizm denilmiştir. <ref name=tdv>[http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=290393 TDV Ansiklopedisi, cilt 29, Sayfa 393]</ref>
 
== İçerik ==
 
Aristo'nun [[Arapça]]ya çevrilmesi, İslam düşüncesinde hem Meşşailik denilen akımın ortaya çıkmasına hem de atomculuk ve kuşkuculuk dönemlerinin ardından [[kelam]] felsefesi denilen Rasyonalist eğilimin oluşmasında rol oynamıştır. Özellikle [[Organon]] ve [[Metafizik]] yapıtlarının ehl-i sünnet öğretisinin gelişiminde temel bir rol oynamış olduğu söylenebilir. Sokrates öncesi felsefeler ile dinin uyuşmazlığı söz konusu iken, Aristotales felsefesi, uzun bir aradan sonra da olsa medreselerde okutulabilmiş ve sonuç olarak resmî islam felsefesi olarak şekillenmiştir.
1.251

değişiklik