"Düyûn-ı Umûmiye" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Kaynak listesinin sonuncusuna ulaşılamıyor
(Olmasa da olur.)
(Kaynak listesinin sonuncusuna ulaşılamıyor)
Hiçbir borç ödemesini yapamayan Osmanlı İmparatorluğu, sonunda alacaklılarla anlaşma yoluna gitti. Alacaklılarla masaya oturan imparatorluk, 1879'da damga, alkollü içki, balık avı, tuz ve tütünden alınan vergi gelirlerini 10 yıl boyunca iç borçlar karşılığı olarak alacaklılara bıraktı. Ancak alacaklı Avrupa devletleri buna tepki gösterdi ve [[1881]]'de damga, alkollü içki, balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerin tüm geliri iç ve dış borçlara ayrıldı. Bu vergileri toplama ve alacaklılara ödeme görevi de yeni kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi’ne verildi. Bu kurum kurulduktan sonra da Osmanlı İmparatorluğu mali sıkıntılar nedeniyle dış borç almak zorunda kaldı.
 
[[Lozan Antlaşması]] ile, Osmanlı İmparatorluğu'nu yarı- sömürge seviyesine indiren bu kurumun vergi gelirlerini denetlemesi sona erdirildi. Sadece borçların alacaklılara paylaştırılması görevini sürdürmeye devam etti.
 
Bu borçlar, İmparatorluk çöktükten sonra, İmparatorluk topraklarında kurulan devletler ve Türkiye arasında paylaştırıldıysa da en büyük borç yükü Türkiye'ye verilmiştir.
 
Türkiye Düyun-u Umumiye' ye olan borcunun son taksitini, ilk dış borcun alınmasından tam bir yüzyıl sonra, [[1954]]'te ödedi. buBorçlanma dönemin sonunda;döneminde [[Fransa]] 1881'de [[Tunus]]'u işgal etti, [[İngiltereBirleşik Krallık]] 1869'da [[Süveyş Kanalı]]'nın açılmasıyla daha da değerlenen [[Mısır]]'ı uzakdoğudakiUzak Doğu'daki sömürgelerine giden yolun güvenliği için [[1882]] 'de işgal etti, [[Avusturya-Macaristan İmparatorluğu]] [[1908]]'de [[Bosna-Hersek]]'i topraklarına kattı, Girit halkı 1908'de [[Yunanistan]]'a katıldığını açıkladı, [[Bulgaristan]] 1908'de bağımsızlığını ilan etti.
 
[[Düyun-u Umumiye Binası]], 1897 yılında Fransız kökenli levanten mimar [[Alexandre Vallaury]] tarafından inşa edilmiştir. Bina 1933 yılında Atatürk'ün emri ile [[İstanbul Lisesi]]'nin kullanımına verilmiştir. İstanbul Lisesi günümüzde bu binada eğitim vermeyi sürdürmektedir.
* [[Oral Sander]], ''Siyasi Tarih (İlkçağlardan 1918'e)'', İmge Kitabevi, 3.Baskı
* [[Emre Kongar]], ''Tarihimizle Yüzleşmek'', Remzi Kitabevi, 2. Baskı
* Birgül A. Güler, "''Yönetimde Özerklik Sorunu: Duyunu Umumiyei Osmanlı Meclisi İdaresi 1881-1948"'', Memleket Siyaset-Yönetim Dergisi, Mayıs 2006, s. 97-119.
* Mehmet Çağlayan ÖZKURTÖzkurt, "''Düyun-u Umumiye İstanbul Merkez Binası'nın Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi"'', Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005.
 
*ERDEM DEMİR, Düyun-u Umumiye İSTANBUL Merkez Binasi'nin Tazminat Sonrası Osmanlı ca Tasfiyesi'
===Dipnotlar===
<references/>
Anonim kullanıcı