Mehmed Kemal: Revizyonlar arasındaki fark

k
düzenleme özeti yok
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
kDeğişiklik özeti yok
kDeğişiklik özeti yok
}}
 
'''Mehmed Kemal Bey'''<ref>[http://books.google.com.tr/books?id=tQZVAAAACAAJ&dq=%22boğazlıyan+kaymakamı+mehmed+kemal%22&hl=tr&ei=1s6UTNuNFMKYOMuq1YgJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCoQ6AEwAQ Nejdet Bilgi, Ermeni Tehciri ve Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey'in Yargılanması]</ref>, (D. [[1 Mart]] [[1884]] - ö. [[10 Nisan]] [[1919]]), [[I. Dünya Savaşı]]'nın son yıllarında [[Yozgat]] [[mutasarrıf]]ı ve [[Boğazlıyan]] [[kaymakam]]ı olan [[Osmanlı Devleti|Osmanlı]] bürokratı ve [[şehid-i millî]]<ref>Boğazlıyan kaymakamına M. Kemal Bey ‘e 14 ekim 1922 tarihinde çıkarılan  özel bir kanunla 
 
“ Milli Şehit” unvanı verilmiştir.Bkz. Tekin Erol, “ Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 17, Mayıs 88, İstanbul, 1988, s.46; Ferudun Kandemir, “Boğazlıyan Kaymakamı Nasıl Asıldı”, Tarih Haznesi Tarih ve İlim Mecmuası, Yıl 1, Sayı 12, İstanbul, 1951, s.575 vd.; nakleden Azmi Süslü, Fahrettin Kırzıoğlu, Refet Yinanç, Yusuf Halaçoğlu,  Türk Tarihinde Ermeniler, Ankara ,1995, s. 237 vd.
</ref>.
 
== Hayatı ==
24 Nisan 1916 tarihinde Boğazlıyan kaymakamlığından alınarak, terfi ile Basrî Eski Şam Kazâsı kaymakamlığına tayin edilen Mehmed Kemal Bey, buradan da 20 Eylül 1916 tarihinde aynı maaşıyla [[İzmir]] Muhacirin Müdürlüğü’ne nakledildi. 13 Haziran 1917’de bu görevden “…Boğazlıyan kaymakamlığında bulunduğu sırada menkul ve gayrı menkul birtakım malların yağma edilmesinde ihmal veterâhîsi görüldüğü tahkikatle sâbit olduğu cihetle Ankara Vilâyeti Meclis-i Idâresi’nin 22 Ocak 1916 gün ve 185 sayılı lüzum-u muhakeme kararı üzerine…” azledildi. Yozgat istinaf Mahkemesi’nde yapılan muhakemesi sonunda, 25 Temmuz 1918’de itham edildiği suçlardan beraatine karar verildi. Beraatinden sonra azil kararı kaldırıldı ve Konya Zer’iyyât Müfettişliği’nde görevlendirildi. Bu görevde iken, Boğazlıyan kaymakamlığı sırasında Ermeni tehciri ile ilgili olaylardan sorumlu olduğu gerekçesi ile, Aralık 1918 ortalarında tevkif edilerek İstanbul’a getirildi.<ref>http://www.altayli.net/sicil-kaydi-isiginda-bogazliyan-kaymakami-mehmed-kemal-beyin-hayati.html#_edn36</ref><ref>http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=4343</ref>
 
== Dâvası Yargılanması ve Îdamı<ref>http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=58&t=968</ref><ref>http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/yozgat-tehciri-davasi-ve-kemal-bey/</ref> ==
Kemal Bey hakkındaki ilk şikayet, tehcir sırasında ortaya çıkmıştır. Dahiliye Nezareti, Ankara Valiliğine gönderdiği 9 Ağustos 1915 tarihli bir yazı ile Boğazlıyan ve çevresinde 3.160 Ermeni’nin ölümüne vasıta olduğu iddiasının incelenmesini istemiştir ve bu suclamalardan beraat etmistir. Ikinci dava; Kemal Beyin Boğazlıyan’dan ayrılmasından yaklaşık bir yıl sonra, [[Ankara Vilayeti|Ankara Vilâyeti]] İdare Meclisi 8 Ocak 1917’de ve [[Şûrâ-yı Devlet|Şura-yı Devlet]] de 12 Nisan 1917’de, Ermeni malları ile ilgili yolsuzluk iddisından dolayı hakkında yargılama kararı aldı. Kemal Beyle birlikte yedi görevli, terkedilmiş mallar konusunda müsamaha göstermek, halkın bu mallardan bir kısmını evlerine götürmesini engellememek, bunu yapanlardan borç para almak ve bu yolla yağmacıları gizlemeye çalışmakla suçlanmıştır. Kemal Bey, yargılama sonunda terk edilmiş mallardan memur sıfatıyla eşya satın aldığı gerekçesiyle 7 Ekim 1917 tarihinde üç ay hapis ve dört ay memuriyetten uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştır. Bu karar için temyize başvurmuş ve sonuçta Konya İstinaf Mahkemesi’nin 25 Temmuz 1918 tarihli kararıyla beraat etmiştir