Ana menüyü aç

Değişiklikler

Mberkey tarafından yapılan 18077705 sayılı değişiklik geri alınıyor.
Atatürk, [[Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği|Sovyetler Birliği]]'nde uygulanan komünizmin üretim açısından getirdiği modeli yeterli görmediği gibi, birey hak ve özgürlüklerini, demokrasiyi içermemesini de kendi amaçlarına uygun bulmuyordu. Sovyet Devleti, sosyalizmin savunduğu değerleri eskiden olduğu gibi savunmuyordu. Demokrasi yerine diktatörlük, bireysel hak yerine ödevler geçiyordu. Bu yozlaşmayı Atatürk de görmüştü. İçte bir komünist örgütlenmeye de özellikle bu yüzden karşıydı; çünkü bunun "kayıtsız şartsız Rusya'ya bağlanma" anlamına geleceğini görüyordu. Böyle bir durum ise tam bağımsızlığı zedelerdi.
 
Fakat Atatürk'e sorulan Türkiye'ye komünizmi getirip getirmeyecekleri sorusuna ise Türkiye'de bir işçi sınıfının bulunmayışının komünizmin yerleşmesine engel teşkil ettiği ve uygulamanın şu an Türkiye'de çok zor olduğu cevabını vermiştir. Ayrıca Atatürk ,fikirsel olarak [[komünizm|komünizminTürk milliyetçiliği]]ne Türkiye'deters uygulanmasınınve kendiTürksel dönemideğerlere uygun olmadığı için uygunkomünist sistemi [[Türk milleti]] ve [[Türkiye Cumhuriyeti]] açısından bir tehlike olmadığınıolarak belirtmiştiraddetmiştir.
 
== Atatürkçülük ve Sosyalizm ==