"Mâtürîdîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

[[Ebu Hanife]] gibi Matüridî de Allah'a ''Şey'' denilmesini [[câiz]] görür. Allah'a ''şey'' denmesini gerektiren sebep, cisimde mevcut olmadığı için bunu kullanmakta sakınca yoktur. Bunun iki yolla ispatlanması mümkündür: Birincisi, [[Kur'an]]'da kendisi için ''şey'' kelimesini kullanmaktadır. (Bakınız: [[Şura Suresi]]/11; En'am suresi/19) [[Allah]]'a şey denilmesi caiz olmasaydı ayetlerin bu kelimeyi Allah'a nispet etmemesi gerekirdi. İkincisi, aklî yoldur. Matüridî burada "örf açısından şey'iyyet başka değil, sadece varlık ifade (ispat) eden bir isimdir. Sabit olmuştur ki bir varlığa ''şey nisbet etmek'' sadece onun zâtının varlığını ve yüceltilmesini ifade eder. Allah da buna lâyıktır." ifadelerini kullanırdı. [[Teftazanî Nesefi]]'nin [[Akaid]]'ine yazdığı şerhde bu konu ile ilgili açıklaması yer alır.
 
[[Ebu Hanife]] ise, ''[[Fıkh-ı Ekber]]'' adlı adlı eserinde bu konu ile ilgili olarak şunları yazar: "Allahu Teâlâ ''şey'''dir. Ama eşya gibi bir şey değildir. Şey olmasının manâsı; cisimsiz, cevhersiz, arazsız, zıtsız, eşsiz, ortaksız ve benzersiz... olarak sabit olmaktır."
 
=== Ru'yetullah ===
405

değişiklik