Ana menüyü aç

Değişiklikler

{{Kaynakça|2}}
 
== Dış bağlantılarkaynaklar ==
 
* Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) ''Osmanlı Devlet Erkânı'', İstanbul:Türkiye
* Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (8.bas.:1998) ''Osmanlı Tarihi II. Cilt: İstanbul'un Fethinden Kanunî Sultan Süleyman'ın Ölümüne Kadar''. Ankara:Türk Tarih Kurumu ISBN 975-16-0012-X Say.:393-397, 549
* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.1II say.78-79 [http://archive.org/details/sicılliosmani01sruoft]
* Aslan, Adnan, "Süleyman Paşa (Hadım)", (1999) ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.567-668 ISBN 975-08-0072-9
* Kerr, R. ve F.A.Eden, (1972) ''Particular relation of the expedition of Solayman Pasha from Suez to India against the portuguese at Diu'', Edinburg. {{ing}}
 
== Dış bağlantılar ==
 
* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.1II say.78-79 Online:[[http://archive.org/details/sicılliosmani01sruoft]]
* Afyoncu, Erhan (2010) "Süleyman Paşa, Hadım" ''Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt:38 Sayfa:96-98''. Ankara:TDIV Online:[[http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c38/c380058.pdf]]
 
 
 
{{başlangıç kutusu}}
34.094

değişiklik