"Simülasyon" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Düzeltmeler yapıldı.
k (düzenleme, yazış şekli: bir çok → birçok (2), yada → ya da AWB ile)
(Düzeltmeler yapıldı.)
Simülasyon gerçek dünya içerisindeki bir işlemin veya sistemin zamana bağlı taklitidir. Simülasyon davranışı ilk olarak bir model geliştirlmesini gerekli kılar; bu model seçilmiş fiziksel veya somut sistem ya da sürecin anahtar karakteristik özelliklerini veya davranış/fonksiyonlarını temsil eder. Model sistemin kendisini temsil ederken, diğer taraftan simülasyon sistemin zamana bağlı çalışmasını temsil eder.<br />
{{Çeviri yeri|simülation|English|En}}<br />
'''== SİMÜLASYON =='''
 
Simülasyon perfomans optimizasyonu için teknolojinin simülasyonu, güvenlik mühendisliği, test, eğitim, öğretim, ve video oyunları gibi birçok bağlamda kullanılır. Çoğu zaman simülasyon modelleri çalışmak için bilgisayar deneyleri kullanılır. Simülasyon ayrıca bilimsel modelleme ile doğal sistem veya insan sistemlerinin çalışmalarına derinlemesine bakış için de kullanılır. Simülasyon alternatif durumların ve hareket tarzlarının nihai gerçek etkilerini göstermek için kullanılabilir. Simülasyon ayrıca gerçek sistemin erişemediği veya tehlikeli, uygulamanın kabul edilmediği veya dizayn edilmiş ancak henüz üretilmemiş ya da basitçe ortada olmayan sistemlerin uygulanamadığı zamanlarda da kullanılır. Simülasyondaki temel hususlar, önemli özelliklerin ve davranışların seçimi hakkında geçerli kaynak bilgilerinin edinilmesini, simülasyonda yakınlaştırma ve varsayımların basitleştirilmesinin kullanımı ve simülasyon sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliğini içerir. Model doğrulaması ve geçerliliği için prosedürler ve protokoller
simülasyon teknolojisinde veya uygulamasında, özellikle bilgisayar simülasyonu alanında, akademik çalışma, arıtma, araştırma ve geliştirme alanlarında devam eden bir branştır.
 
'''=== Sınıflandırma ve Terminoloji ==='''
 
Tarihsel olarak simülasyon daha çok bağımsız bir şekilde gelişen alanlarda kullanılmıştır,
Simülasyon Doğruluğu bir simülasyonun hassasiyetini ve gerçeğini ne kadar yakın taklit ettiğini açıklamak için kullanılır. Doğruluk genel olarak 3 katagoriden 1’i olarak sınıflandırılır: düşük,orta ve yüksek. Doğruluk seviyelerinin spesifik açıklamaları yorumlanmaya tabidir, ancak aşağıdaki genellemeler yapılabilir;
 
* Düşük – Bir sistemin girdileri kabul etmesi ve çıktılar vermesi için gerekli minimum simülasyon
* Orta - Uyaranlara sınırlı doğrulukla otomatik olarak yanıt veren simülasyon
 
* Yüksek – Neredeyse gerçek sistem ile ayırt edilemeyecek veya çok yakın simülasyon
• Orta - Uyaranlara sınırlı doğrulukla otomatik olarak yanıt veren simülasyon
 
• Yüksek – Neredeyse gerçek sistem ile ayırt edilemeyecek veya çok yakın simülasyon
 
Arıza analizinde simülasyon, teçhizat arızasının nedenini belirlemek için çevre/koşulları yarattığımız simülasyon anlamına gelir.
 
=== '''Bilgisayar Simülasyonu''' ===
 
Bir bilgisayar simülasyonu (veya "sim"), gerçek hayatta veya varsayımsal bir durumu bir bilgisayarda modellemeye yönelik bir girişimdir; böylece sistemin nasıl çalıştığı görmek için incelenebilir. Simülasyondaki elementleri değiştirerek , sistemin davranışları hakkında tahminler yapılabilir. İncelenen sistemin davranışlarını açıkça araştırmak için bir araçtır.
“Bilgisayar Simülasyon” teriminin modern kullanımı, neredeyse tüm bilgisayar tabanlı modelleme temsilini kapsayabilir.
 
'''== Bilgisayar bilimi =='''<br />
Bilgisayar biliminde, simülasyon bazı özel anlamlara sahiptir: Alan Turing, bir evrensel makinanın durum geçişlerini, girdilerini ve söz konusu ayrık-geçiş makinasının çıktılarını tanımlayan bir durum geçiş tablosunu çalıştırırken (modern terminolojide bir bilgisayar bir programı çalıştırdığında) ne olacağını belirtmek için "simülasyon" terimini kullandı. Bilgisayar söz konusu makineyi simüle eder. Buna göre, teorik bilgisayar bilimlerinde simülasyon terimi, işletimsel semantik (anlambilim) çalışmada yararlı olan durum geçiş sistemleri arasındaki bir ilişkidir.