"Vergi hukuku" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k (Fix URL prefix)
Vergi hukukunun bağlayıcı nitelikteki kaynakları; [[Anayasa]], [[Kanun]], [[Kanun Hükmünde Kararnameler]], [[Uluslararası Vergi Anlaşmaları]], [[Bakanlar Kurulu Kararları]], [[Düzenleyici Genel Tebliğler]], [[Tüzükler]], [[Yönetmelikler]], [[Anayasa Mahkemesi Kararları]] ve [[İçtihadı Birleştirme Kararları]]ndan oluşmaktadır. Bu kaynaklar aracılığıyla, vergileme alanında uyulması gereken temel ilke, kural, usul ve esaslar belirlenmekte veya vergi uygulamalarının bunlara uygunluğu denetlenmektedir.
 
===Yardımcıbaglayıcı (Tali)olmayan kaynaklar===
 
Vergi hukukunun yardımcı nitelikteki kaynakları ise yalnızca mevcut düzenlemelerin açıklaması niteliğinde olan kaynaklardır. Bu kaynaklar arasında; [[Açıklayıcı Genel Tebliğler]], [[Örf ve Adetler]], [[Muktezalar]] (Özelgeler), [[Genelge ve Genel Yazılar]], [[Yargı Kararları]] ve [[Bilimsel Öğreti]] (Doktrin) sayılabilir. [[Sirküler]] de toplulaştırılmış mukteza niteliği ile yardımcı kaynaklar arasına dâhil edilebilir. Yardımcı nitelikteki kaynaklar, vergileme alanında yeni bir hüküm getirmezlergetirmez, sadece geçerli bir hukuk kuralının tespit ve yorumlanmasında kendilerinden yararlanılabilir.
 
 
Anonim kullanıcı