"Işıkçılık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

cevaben
(Doğruya giden yol çok olsa da doğru her çağda her mekanda birdir. Allah sonsuz kerem sahibidir, odur zuntikam.)
(cevaben)
== Bibliyografya ==
Işık Aleviliğinin temel kaynakları Erdoğan Çınar'ın yazmış olduğu eserlerden oluşmaktadır:
* '''Erdoğan ÇINAR'a ve Onun gibi Alevi düşmanlarına cevaben:''' Geçmişte muktedirlerin (roma, bizans, sasani, osmanlı vb)dönemi olduğu gibi bu dönemde de aleviler devlet(kendini devlet sanan faşistler) tarafından ve milliyetçi kürt(faşist) kesim tarafından saflarına çekilmeye çalışılmaktadır. Alevilerden korkan tüm muktedir oligarşi yapılar sulta sevdalıları, onları ya yanlarına çekmeye ya sindirmeye ya da yok etmeye çalışmışlardır. Hz. Ali'yi ve ailesini katleden kafir insan topluluğu kıyametten ve ademin çocuklarına verilecek cezadan korkmaktadır. Aleviler Ademin kötü çocuğu değildir. Aleviler, nefsi fenalıkla dolu olan Havva'nın değil Şit ve Nergis'in masum kıskançlık bilmeyen çocuklarıdır. Kabilin piçleri bu dünyada yönetici olabilmek, insanları köle edebilmek için yaşar. Şit'in evlatları ise kendi nefislerini ıslah için yaşarlar. Kabil'in piçleri dini sonradan öğrenip onu bozmayı adet edinirken, Şit'in evlatları takva üzere yaşar. Her türlü fenalığı yapıp herkes istediği için yaptım diyecek kadar pervasızlaşan kabilin tohumları; (katil) kafir babalarının yaptığı gibi "onun yüzünden oldu" demeye devam etmektedir. İnsanları farklılığı ile sürekli yaratmakta olana andolsun ki hepsi cehennemde odun olacaklar. Alevilikle uğraşmak sizi kurtarmaz, size bu görevi verenlerde sizi kurtaramaz. Bu sözlerimiz boşuna siz inandık deyip ahirete, tekrar dirileceğimize inanmazsınız. Hesaba çekecek odur. Kitabınızı adabıyla okuyun, sindirin, özümseyin. Siz onu bir harf bir kağıt sanmayın hele ki boynunuza asıp onunla dünyalık toplamayın. Dini anlattığını söyleyip Allah ve peygamberinin hiçbir ücret almadığı bu dini geçim kapısı yapanlar hutame sizin içindir. Azabınız da ateşiniz de sonsuzdur, bunu böyle bilin. Başaramayacaksınız Allah ın nurunu söndüremeyeceksiniz, o gün geldiğinde zulüm ile yüzünü kara ettiklerinizi Hak teala yarlığacak rahmetiyle ışığına katacak. Siz zorba, katil, yağmacı, yılan dilli şeytan dostları sizler sonsuz azapta kalacaksınız.
* ''Aleviliğin Gizli Tarihi / Demirin Üstünde Karınca İzi (2004)''
* ''Aleviliğin Kayıp Bin Yılı (325-1325) Yolcu Ateşte Yanmak İle Yol Yanmaz (2006)''
Anonim kullanıcı