"II. Abdülhamid" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Gerekçe: + kaynak gerektiren bilgi eklentisi)
Gerçekleşemeyen ama projesi çizdirilen, fizibilitesi çıkartılan ve ihalesi yapılarak inşasına başlanan projelerden birisi de [[Yemen]] Demiryolu'dur. Raporu 1898'de o zamanlar Yemen Valisi olan (sonradan Sadrazam olan) [[Hüseyin Hilmi Paşa]] vermiş ve 1913 yılında inşasına başlanmıştır. Ancak [[İtalyan]] kuvvetlerinin Yemen'deki [[Cibana]] limanını topa tutmasıyla çalışmalar durmuş ve proje iptal edilmiştir.<ref>Ufuk Gülsoy, "Yemen Demiryolu projesi", Tarih ve Medeniyet, Sayı: 41, Ağustos 1997, s. 44-49.</ref>
 
== Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler ==
== Döneminde yapılan mimari eserler ==
Kültür, sanat ve mimari gibi konulara önem veren bir padişah olan Abdülhamid döneminde, özellikle yabancı mimarların faaliyetleri göze çarpar. II. Abdülhamid'in padişahlığı döneminde yerlisosyal, kültürel ve yabancı mimarların yaptıkları mimariekonomik çalışmalardangelişmelerden bazıları şunlardı;
 
<div style="clear: both; width: 100%; padding: 0; text-align: left; border: none; margin: auto" class="NavFrame">
# [[Mülkiye|Mülkiye(Siyasal Bilgiler)]], Fakülte düzeyine getirilerek açıldı
<div style="background: #B0C4DE; text-align: center; border: 1px solid #676" class="NavHead">II. Abdülhamid Döneminde Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler
# Memurlara sicil tutulmaya başlandı
</div>
# Eski Eserler Müzesi açıldı
<div class="NavContent">
# [[Hukuk Fakültesi]] açıldı
{| class="toccolours" style="width: 100%; border-top: none;"
# [[Sayıştay|Muhasebat Divanı (Sayıştay)]] kuruldu
|- style="background:#B0C4DE; text-align:center"
# [[İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi|Güzel Sanatlar Fakültesi]] açıldı
! Gelişmeler
# [[Ticaret fakültesi|Ticaret Fakültesi]] açıldı
! Tarih
# [[Yüksek Mühendis Mektebi|Yüksek Mühendislik Fakültesi]] açıldı
|-valign="top"
# [[Dârülmuallimât|Dârülmuallimât(Kız Öğretmen Okulu)]] açıldı
|
# Terkos Suyu hizmete girdi
[[Mülkiye|Mülkiye(Siyasal Bilgiler)]], Fakülte düzeyine getirilerek açıldı<br />
# Bütün yurtta [[Lise|İdadiler (Lise)]] açılmaya başlandı
Memurlara sicil tutulmaya başlandı<br />
# [[Ziraat Bankası]] kuruldu
Eski Eserler Müzesi açıldı<br />
# Bursa'da İpekhane açıldı
[[Hukuk Fakültesi]] açıldı<br />
# [[İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu|Halkalı Ziraat]] ve [[İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu|Veterinerlik Fakülteleri]] (Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Âlisi) açıldı
[[Sayıştay|Muhasebat Divanı(Sayıştay)]] kuruldu<br />
# Bursa Demiryolu hizmete girdi
[[İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi|Güzel Sanatlar Fakültesi]] açıldı<br />
# [[TicaretAşiret fakültesiMektebi|TicaretAşiret FakültesiOkulu]] açıldı<br />
# Bütün yurtta [[Ortaokul|Rüşdiyeler (Ortaokul)]] açılmaya başlandı
[[Yüksek Mühendis Mektebi|Yüksek Mühendislik Fakültesi]] açıldı<br />
# Kudüs Demiryolu hizmete girdi
[[Dârülmuallimât|Dârülmuallimât(Kız Öğretmen Okulu)]] açıldı<br />
Terkos# SuyuAnkara Demiryolu hizmete girdi<br />
# Hamidiye Kağıt Fabrikası kuruldu <ref>http://prosesmatbaacilik.com.tr/trkagit.html</ref>
Bütün yurtta [[Lise|İdadiler (Lise)]] açılmaya başlandı<br />
# Kadıköy Gazhanesi kuruldu
[[Ziraat Bankası]] kuruldu<br />
# Beyrut'ta liman ve rıhtım inşa edildi
Bursa'da İpekhane açıldı<br />
# Osmanlı Sigorta Şirketi (Osmanlı Umum Sigorta Şirketi) <ref>[http://hasanmeral.com.tr/ilk-yerli-sigorta-sirketi-osmanli-umum-sigorta/]</ref> kuruldu
[[İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu|Halkalı Ziraat]] ve [[İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu|Veterinerlik Fakülteleri]] (Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Âlisi) açıldı<br />
Bursa# DemiryoluKadıköy Su Tesisatı hizmete girdi<br />
# Selanik-Manastır Demiryolu hizmete girdi
[[Aşiret Mektebi|Aşiret Okulu]] açıldı<br />
# Şam Demiryolu hizmete girdi
Bütün yurtta [[Ortaokul|Rüşdiyeler (Ortaokul)]] açılmaya başlandı<br />
Kudüs# Eskişehir-Kütahya Demiryolu hizmete girdi<br />
# [[Galata Rıhtımı]] inşa edildi
Ankara Demiryolu hizmete girdi<br />
# Beyrut Demiryolu hizmete girdi
Hamidiye Kağıt Fabrikası kuruldu <ref>http://prosesmatbaacilik.com.tr/trkagit.html</ref><br />
# [[Darülaceze|Darülaceze(Kimsesizler yurdu)]] hizmete girdi
Kadıköy Gazhanesi kuruldu<br />
# Mum Fabrikası kuruldu
Beyrut'ta liman ve rıhtım inşa edildi<br />
# Afyon-Konya Demiryolu hizmete girdi
Osmanlı Sigorta Şirketi (Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ) <ref>[http://hasanmeral.com.tr/ilk-yerli-sigorta-sirketi-osmanli-umum-sigorta/]</ref> kuruldu<br />
# Sakız Adası'nda Liman ve Rıhtım inşa edildi
Kadıköy Su Tesisatı hizmete girdi<br />
Selanik# İstanbul-ManastırSelanik Demiryolu hizmete girdi<br />
# Tuna Nehri'nde Demirkapı Kanalı açıldı
Şam Demiryolu hizmete girdi<br />
Eskişehir# Şam-KütahyaHalep Demiryolu hizmete girdi<br />
# [[Şişli Etfal Hastanesi]] hizmete girdi
[[Galata Rıhtımı]] inşa edildi<br />
# Hicaz Telgraf hattı kuruldu
Beyrut Demiryolu hizmete girdi<br />
[[Darülaceze|Darülaceze(Kimsesizler# yurdu)]]Hama Demiryolu hizmete girdi<br />
# Basra-Hindistan Telgraf hattı Beyoğlu'na bağlandı
Mum Fabrikası kuruldu<br />
Afyon-Konya# DemiryoluHamidiye Suyu hizmete girdi<br />
Sakız# AdasıSelanik'ndate Liman ve Rıhtım inşa edildi<br />
# [[Haydarpaşa Limanı|Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı]] inşa edildi
İstanbul-Selanik Demiryolu hizmete girdi<br />
Tuna# Nehri'nde[[Maden Demirkapımühendisliği|Maden KanalıFakültesi]] açıldı<br />
# Şam Tıp Fakültesi açıldı
Şam-Halep Demiryolu hizmete girdi<br />
# [[Gülhane Askerî Tıp Akademisi|Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi]] açıldı
[[Şişli Etfal Hastanesi]] hizmete girdi<br />
Hicaz# Trablus-Bingazi Telgraf hattı kuruldu<br />
Hama# DemiryoluKonya Ereğlisi'nde demiryolu hizmete girdi<br />
# Trablus Telsiz İstasyonu kuruldu
Basra-Hindistan Telgraf hattı Beyoğlu'na bağlandı<br />
# Bütün yurtta Telsiz İstasyonları kuruldu
Hamidiye Suyu hizmete girdi<br />
# Medine Telgraf Hattı kuruldu
Selanik'te Liman ve Rıhtım inşa edildi<br />
# Şam'da Elektrikli tramvay hizmete girdi
[[Haydarpaşa Limanı|Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı]] inşa edildi<br />
# [[Hicaz Demiryolu]] hizmete girdi. 27 Ağustos'ta İstanbul'dan kalkan tren, 3 gün sonra [[Medine]]'ye ulaştı.
[[Maden mühendisliği|Maden Fakültesi]] açıldı<br />
Şam Tıp Fakültesi açıldı<br />
[[Gülhane Askerî Tıp Akademisi|Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi]] açıldı<br />
Trablus-Bingazi Telgraf hattı kuruldu<br />
Konya Ereğlisi'nde demiryolu hizmete girdi<br />
Trablus Telsiz İstasyonu kuruldu<br />
Bütün yurtta Telsiz İstasyonları kuruldu<br />
Medine Telgraf Hattı kuruldu<br />
Şam'da Elektrikli tramvay hizmete girdi<br />
[[Hicaz Demiryolu]] hizmete girdi. 27 Ağustos'ta İstanbul'dan kalkan tren, 3 gün sonra [[Medine]]'ye ulaştı
|
<div style="text-align: center;">
<br />
1876<br />
<br />
1879<br />
1879<br />
</div>
|}
</div></div><noinclude>
 
== Popüler kültürdeki yeri ==
Anonim kullanıcı