Ana menüyü aç

Değişiklikler

değişiklik özeti yok
{{kaynaksız}}{{uzman}}
{{Kişi bilgi kutusu
| isim =Zeynelâbidîn<br />Ali el Asgar<br />Ali bin Hüseyin
| resim =
| başlık = Şiilik 4. imamı
| doğum_tarihi = 659
| doğum_yeri = [[Medine]], [[Emevi Devleti]]
| ölüm_tarihi = 712
| ölüm_yeri = Medine
| diğer_adları = Ali bin Hüseyin
| bilinen =
| meslek = Şiilik 4. imamı
}}
{{hakkında|Ehl-i Beyt'ten Hüseyin'in oğlu Ali|Hicaz kralı Ali bin Hüseyin|Ali bin Hüseyin (kral)}}
{{Sünni|collapsed=1}}
{{Şiilik|collapsed=1}}
[[Dosya:Baghi tomb.jpg|thumb|250px|1926'da tahrib edilen tarihi Al-Baqi', [[Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn]] orada gömülü olan dört imâmdan biriydi.]]
'''Zeynelâbidîn'''<ref>http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=440365</ref> ([[Arapça]]: زين العابدين), Ali bin Hüseyin veya '''Ali el-Asgar''' (659, Medine - 712, a.y.) [[İslam peygamberi]] [[Muhammed]]'ın torunu olan [[Hüseyin bin Ali]]'nin oğlu, [[İsnâaşeriyye]]’nin dördüncü ve [[İsmâiliyye]]’nin üçüncü imamı kabul edilen tâbiî.
 
==Ailesi==
Zeynelâbidîn, İslam peygamberi Muhammed'in damadı Ali'nin oğlu olan Hüseyin'in iki oğlundan birisidir. Diğer oğlu [[Ali el-Ekber|Ali]] (el-Ekber) ile aynı isme sahip olup karışmaması için literatürde Ali el-Asgar ismiyle daha çok da Zeynelâbidîn lakabıyla anılır. 'Zeynelâbidîn' Arapça'da 'ibadet edenleri süsü, değerlisi' anlamına gelir.
 
Annesi ise İran'ın fethinden sonra Müslüman olup, [[Hüseyin bin Ali]] ile evlenen son [[Sasani İmparatorluğu|Sasani İmparatoru]] [[III. Yezdigirt]]'in kızı olan Sasani-Pers prensesi Şehr-i Bânû Gazele'dir.
 
==Kerbela Olayı==
Zeynelâbidîn, [[Kerbela Olayı]]'na ağır hasta olduğu için katılmamıştır. Emevi askerleri tarafından öldürülmek istense de komutan [[Ömer bin Sa'd]] tarafından kurtarıldı. Diğer Ehl-i Beyt fertleriyle beraber [[Şam]]'a [[Yezid]]'in yanına gönderildi. Burada Yezid tarafından iyi karşılandı ve dilerse yanında kalabilceği söylendi. Ama o Medine'ye dönmeyi tercih etti.
 
==Medine yaşamı ve ölümü==
Buradan Medine'ye dönen Zeynelâbidîn, burada Yezid'e karşı ayaklanan Medinelilere katılmayarak olaylardan uzak durdu. Tüm 'fitne'lerin siyasi menfaatlerden kaynaklandığını düşündüğünden Emevilere onlara karşı ayaklanan gruplara da hep mesafeli durmuştur. Ömrünü ibadetle geçiren Zeynelâbidîn Aralık 712 yılında Medine'de ölmüştür. [[Baki Mezarlığı]]'ndaki amcası [[Hasan bin Ali|Hasan]]'ın mezarının yanına defnedildi.<ref>Keşf’ul-Ğumme, c. 2, s. 294.</ref> Şii kaynaklarında Emevi halifesi [[Hişam bin Abdülmelik]] tarafından zehirletilerek öldüğü yer alır.
 
==Çocukları==
Kaynaklarda onbeş çocuğu olduğu geçmektedir.<ref> İrşad, c. 2, s. 155.</ref>Bu çocuklarından [[Muhammed el-Bakır]] Şiilerin beşinci imamıdır. Diğer çocuklarının isimleri: Abdullah, Hasan, Hüseyin, Ömer, Hüseyin Esğer, Abdurrahman, Süleyman, Ali, Muhammed Esger, Hadice, Fatıma, Aliyye, Ümm-ü Gülsüm.
 
==Şiîlikteki önemi ==
{{Ayrıca bakınız|Ehl-i Beyt|Şia İmamları|İmâmet i'tikadı|İmâmet (Şia i'tikadı)|İmâmet (İsnâ'aşerîyye i'tikadı)|İmâmet (İsmâilî i'tikadı)}}
 
==Eserleri==
*es-Sahifetu'l-kâmiletu's-Seccâdiyye
*Risâletü’l-Hukuk
*ez-Zühd ve’l-vasıyye
*Duâü’l-cevâhiri’l-kebîr
*Belâġatü’l-İmâm Alî b. Hüseyn
*Dîvân-ı Eş'âr
*Müsnedü’l-İmâm es-Seccâd
== Kaynaklar ==
{{Kaynakça}}
{{S-start}}
{{S-rel|sh}}
{{S-bef|rows=2|before = [[Hüseyin Seyyîd’ûs-Şuhedâbin Ali]]<br><small>İkinci [[Mustâ‘lîyye]]/[[Nizâr’îyye]]<br/> Üçüncü [[Zeyd’îyye]]/[[Karmat’îyye]]/[[İsnâ‘aşer’îyye]]</small> <br/>[[Şîʿa]] [[Şia İslam|İslâm]] [[İmamiye|İmâmı]] }}
{{S-ttl|rows=2|title = [[Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn]]<br/>Üçüncü [[Mustâ‘lîyye]]/[[Nizâr’îyye]] <br/>Dördüncü [[Zeyd’îyye]]/[[Karmat’îyye]]/[[İsnâ‘aşer’îyye]]<br/>[[Şîʿa]] [[Şia İslam|İslâm]] [[İmami|İmâmı]] |years = 669 - 680}}
{{S-aft|after = [[Muhammed el-Bakır]]<br><small> Dördüncü [[Mustâ‘lîyye]]/[[Nizâr’îyye]] <br/> Beşinci [[Karmat’îyye]]/[[İsnâ‘aşer’îyye]] [[İmamiye|İmâmı]]</small>}}