"Debriyaj" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Gerekçe: + reklam amaçlı değişiklik)
*Taşıt hareket halinde iken vites durumlarını değiştirmek için motordan vites kutusuna hareket iletimini geçici olarak kesmek.
*Gerekli hallerde motorla güç aktarma organlarının bağlantısını kesmek.
 
Debriyaj kavrama ve bırakma ile güç iletim yürüten mekanik bir aygıttır, özellikle tah-rik milinden sürüş miline kadar güç iletimini sağlar.
 
Debriyajlar güç iletiminin ya da hareketin miktar yada süreyle kontrol edilmesini sağ-layan cihazlardır. ( Örneğin, elektrikli tornavidalar debriyajla birlikte ne kadar tork uy-gulayacaklarını ayarlar yahut arabalardaki debriyajlar motordan gelen gücün teker-leklere verilip verilmeyeceğine karar verir )
 
En basit uygulamada, kavramalar iki dönen mili birbirine bağlar yada ayırır (şaftları veya çizgi milleri) . Bu tarz cihazlarda genellikle bir mil motor yada diğer güç sağlayı-cıya bağlıdır diğer mil ise bu motordan gelen gücün iş yaptığı kısımdır. Genellikle bu hareketler dönmesel olmasına karşılık doğrusal debriyajlarda vardır.
 
Örneğin, güç kontrolü olan bir matkapta , bir mil motora bağlıyken diğeri ise matkabın başına bağlıdır. Debriyaj ise bu iki mili birbirine bağlayabilir ve aynı hızda gitmelerini sağlayabilir ya da kilitliyken farklı hızlarda dönmelerine sebep olabilir.
 
==Sürtünme Debriyajları==
 
Debriyajların çoğunun çalışma prensibi sürtünme kuvveti üzerinedir.Bu tarzdaki debriyajların asıl amacı farklı hızlarda dönen iki parçanın hızlarını eşitlemek yada buradaki güç kontrolünü sağlamaktır. Genellikle hızlar arasında en düşük fark istenendir.
 
===Malzemeler===
 
Çeşitli malzemeler debriyaj disklerinin yapımında kullanılabilir. Geçmişte asbest kul-lanılmış şimdiler de ise organik bileşenli bir reçine ile bakır telli diskler yada seramik materyaller kullanılmakta.
Seramik materyaller daha ziyade ağır işlerde kullanılır örneğin yarış arabaları yahut ağır yük taşıyan kamyonlar. Seramiğin sertliği arttıkça debriyaj özellikleri değişir.
 
 
===İtme/Çekme===
 
Sürtünmeli diskler genellikle itme ve çekme tipler olarak sınıflandırılır bu sınıflandır-ma diskin basınç levhasına göre konumuna göre yapılır. Çekme sınıfına giren bir debriyajda pedal basma eylemi yayı çeker ve aracın sürüşünü bırakır. İtme tipinde olan debriyajda ise pedal basma eylemi yayı iter ve yine aracın sürüşünü bırakır.
 
===Amortisörler===
 
Amortisörler debriyajın hareketini yumuşatmaya çalışan araçlardır ve debriyajdan kaynaklanan tutma ve bırakmanın en az şekilde hissedilmesini sağlar. Otomobil endüstrisinde kullanımı genellikle debriyaj dişlisindeki bir mekanizmayla sağlanır. Sönümlü disklerin sürüşteki titreşimi azaltmasına ek olarak ön sönümlü diskler durağan haldeki titreşimi azaltır.
 
===Yük===
 
Mercedes kamyon örnekleri: 33 kN kelepçe yükü tek bir 430 tabaka için normal. 400 çift uygulaması ise sadece 23 kN kelepçe yükü uygular. Yanma hızları ise en zayıf noktalar için genel olarak dakikada beş bin devirdir.
 
===Üretim===
 
Modern debriyaj geliştirme yöntemleri genel olarak üretim tekniğine ve montajın ola-bildiğince basitleştirilmesine odaklanır. Örneğin sürüş milleri günümüzde sadece torku taşımakta değil aynı zaman da basınç tabakasını taşımaktadır. Diyafram yaylarının üretiminde ise ısı çok önemlidir. Lazerle birleştirme şuanda en sık kullanılan yöntemlerden biridir çünkü lazerli birleştirmede lazer 2-3 kilowatt güce sahiptir ve birleştirme hızı dakikada bir metredir.
 
 
18

değişiklik