Türkiye'deki cezaevleri: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
İçten ve dıştan koruma ile görevli personeli bulunan ve dışarıya temasa imkan vermeyen cezaevleridir. Türkiye’de müstakil tutukevi bulunmadığından kapalı cezaevleri aynı zamanda tutukevi olarak da kullanılmaktadır. Ancak, tutukluların hükümlülerden ayrı mekanlarda barındırılmaları gerekmektedir. Kadın tutuklu ve hükümlülerin de ayrı bölümlerde tutulmaları gerekir. Aynı şekilde, çocuk cezaevi ıslahevi bulunmayan yerlerde çocuk tutuklular ayrı kesimlerde tutulurlar. Kapalı cezaevleri, kapasitelerine, tesislerine ve mimari yapılarına göre A tipi, B tipi, C tipi ve E tipi olarak sınıflandırılmaktadır.
 
[[Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü]]ne göre 15 AralıkOcak 20082015 yılında Türkiye'de 384355 adet cezaeviceza infaz kurumu bulunmaktadır. 346291 adeti kapalı, 2853 tanesi açık cezaevidir. Ayrıca kadınlar2 veçocuk çocuklareğitimevi, için5 özel 3kadın kapalı ve, 1 kadın açık cezaevive 3 çocuk kapalı ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Aynı tarihli bilgiye göre tutuklutoplam mahkum sayısı 103158,296537 dir. Bunlardan 44.03822,094 tanesi tutuklu, 59.258136,443 tanesi ise mahkûmdurhükümlüdür. Toplam kapasite ise 163,129 kişidir.2006 yılından itibaren ceza infaz kurumlarının çağdaş standartlara uyumu kapsamında uluslararası normlara uymayan ve fiziki şartları ve kapasiteleri itibariyle eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı ya da hiç yapılamadığı küçük ilçe ceza infaz kurumlarından 169 adeti kapatılmıştır. Bununla birlikte yine 2006 yılından itibaren 83 yeni ceza infaz kurumu açılmış, 32 ceza infaz kurumuna ise ek bina yada ek açık yapılmak suretiyle toplam kapasite 91,660 kişi arttırılmıştır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün çağdaş ceza infaz kurumları yapma ve eski tip ceza infaz kurumlarını kapatma politikası halen devam etmektedir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı tabloya göre yıllara göre mahkûm sayıları aşağıdaki gibidir;
 
{| class="wikitable"
9

düzenleme