"Eymür, Demirözü" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(köyün yeni ismi hakkında bilgi)
Oğuzhanın altı oğlu ve onların da dörder oğlundan türemişlerdir. Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye ayrılmışlardır. Günhan , Ayhan ve Yıldızhan Bozokları; Gökhan, Dağhan ve Denizhan Üçokları oluşturmuştur. Böylece her oğlandan bir boy olmak üzere yirmi dört boy doğmuştur. Salur, Alanyurtlu, Üreğil ve Eymür Dağhan soyundandır. Akkoyunlu, Dulkadirli, Halep Türkmenleri, Çıldır ve Tiflisteki iyi halıcı ve keçeci Terekeme oymakları Eymür kolundandır.
Karadeniz kıyı kesimini yurt edinen Eymür boyundan bir kesim, Of ve Sürmene’de Suiçmezler adıyla yaşamış ve bunların bir kısmı (Aziz Ağalar, Dursun Ağalar, Hacı Mıtılar, Molla Haliller, Hacı Aliler, Karagülleler, Hacı Hüseyinler, Tanduruklular, Bayramoğulları, Şerifoğulları, Akyıldızlar, Memişler. Pamuklar ve Onbaşıoğulları) bugünkü Bayburt ili Demirözü ilçesi Eymür köyü bölgesine gelerek takriben 1512 yılında bu köyü kurmuş ve buraya yerleşmişlerdir. Buraya daha sonra Kelkit, Gümüşhane, Erzincan, Malatya ve Kars’tan da gelenler olmuştur.
Köy yerleşim alanının yaklaşık bir kilometre batısında yer alan tepeler üzerindeki düz kesimde, Oğuzlara ait bir mezarlık günümüze kadar gelmiştir. Köy halkı bu mezarlıkları ataya saygı kültü doğrultusunda halen koruyarak muhafaza etmektedir. Bu mezarlıktaki beylere ve hatunlara ait mezarlar dört metrelik boyları ile ayırt edilir.
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.
koy tarihi trabzonun araklı ilçesi pevane koyun hacı mıtı ve iki kardeşi tarafından kurulduğu rivayet edilir pervane koyun de bu soydan insnların bulunduğu aşikardır
 
===Kültür===
Köyün [[gelenek]],bilinen görenekilk eğitim alan ve [[yemek]]lerieski hakkındaalfabeyle bilgiokur yokturyazar olanı Molla Ali Efendi ve Şükrü KONARALP’tir. Cumhuriyet döneminde yüksek okuldan ilk mezunlar öğretmen Şeref AÇIKGÖZ, İhsan Tahsin AYDIN ve Naci PEKER olmuştur.
Anonim kullanıcı