"Jeofizik mühendisliği" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik + ansiklopedik olmayan bilgi eklentisi + kaynak gerektiren bilgi eklentisi
(Tanım Geliştirme.)
(Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik + ansiklopedik olmayan bilgi eklentisi + kaynak gerektiren bilgi eklentisi)
'''Jeofizik mühendisliği''', Yerküre'deki [[maden]], [[mineral]], [[petrol]], [[doğal gaz]], [[su]] ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını [[bilimsel yöntem]]lerle yapan bir [[mühendislik]] dalıdır.
'''Jeofizik Mühendisliği''', yeryuvarının ve diğer gezegenlerin fiziksel yapısını, yerin davranışını, depremleri inceleyen, yeraltı kaynaklarını (su, petrol, doğalgaz, maden yatakları, jeotermal alanlar), arkeolojik ve kültürel kalıntıları arayan, mühendislik yapıları ile kentsel yer seçimini belirleyen, fizik yasaları uyarınca matematiği ve jeolojiyi kullanarak yeraltının anlaşılmasını sağlayan, görüntüleyerek araştıran ve yeryuvarının dinamik davranışlarını belirleyen bir mühendislik dalıdır.
 
Almanca Jeofizik anlamına gelen "Geophysik" sözcüğü, bilindiği kadarıyla, ilk olarak 1844de Fröbel tarafından kullanılmıştır. Yerkürenin ilgili bölümü ve olayına göre jeofizik araştırmalar, Uluslararası Bilim Birlikleri Konseyi (International Concil of Scientific Unions)ne göre:
 
- Sismoloji (deprembilim) ve Yer içi Fiziği araştırmaları
 
- Hidroloji araştırmaları
 
- Jeomanyetizma ve Aeronomi araştırmaları
 
- Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği arastırmaları
 
- Volkanoloji ve Yeriçi Kimyası arastırmaları
 
- Fiziksel Oşinografi arastırmaları olarak sınıflandırılırlar.
 
== Jeofizik Yöntemler ==
<strong>Gravite</strong> : Yeraltı yapılarının yerçekimi özelliğini inceler,
 
<strong>Manyetik </strong>: Yeraltı yapılarının manyetik özelliklerini inceler,
 
<strong>Sismoloji  :  </strong>Depremlerin özelliklerini ve yerin derinliklerini inceler
 
<strong>Sismik  :  </strong>Yeraltı yapılarının sismik hız değişimlerini inceler,
 
<strong>Yer Radarı (Ground Penetrating Radar-GPR)  :  </strong>Özellikle yeryüzeyine yakın derinliklerde bulunan, ortamın geneline göre farklı fiziksel özellikler gösteren alanların belirlenmesinde kullanılır. Temelde kullanılan cihaz, bir verici (Transmitter) ve bir alıcı (Receiver) antenle kayıtçıdan oluşur. Yer içine gönderilen yüksek frekanslı dalgaların yansıma ve kırılmalara uğrayarak yer içinden geri dönüşleri kaydedilir. Son olarak elde edilen veriler sismik veri işleme tekniklerine benzer bir teknikle işlenerek yeraltının yapısı ortaya çıkarılır.Ülkemizde kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşan bu yöntemin en önemli avantajı son derece ayrıntılı bilgilere ulaşılabilmesidir. Ancak bir dezavantaj olarak, sadece sığ aramalarda kullanılabilir; çünkü yüksek frekanslar, yer içindeki iletken ortamlarda kolayca atenüasyona uğrayarak derinlere ulaşamazlar.
 
<strong>Elektrik</strong>  : Yeraltı yapılarının elektrik iletkenlik özelliklerini inceler.
 
<strong>Elektromanyetik : </strong>Yeraltı yapılarının elektrik iletkenlik ve elektomanyetik özelliklerini inceler.
 
<strong>Jeomanyetizma : </strong>Uzaydaki ve Yeryüzündeki manyetik alanın özelliklerini inceler,
 
<strong>Paleomanyetizma  : </strong>Geçmiş dönemlerdeki yer manyetik alanının değişimlerini inceler,
 
<strong>Radyometrik ve jeotermik  : </strong>Yeraltının radyoaktif ve sıcaklık özelliklerini inceler,
 
<strong>Kuyu logları  : </strong>Sondaj kuyularında yapılan gravite, manyetik, radyometri, elektrik vb. jeofizik yöntemlerdir.
 
<strong>Yüzey Nükleer Manyetik Rezonans (SNMR)  : </strong>Atom çekirdeğinin (temel olarak çekirdekte bulunan protonun) manyetik özelliklerinden yararlanarak, yeraltının su içeriğini ve hidrolik geçirgenliğini derinliğin fonksiyonu olarak verebilen yeni bir yöntemdir.
 
== Uygulama Alanları ==
Jeotermal Arama
 
Petrol Arama
 
Yeraltı Suyu Arama
 
Maden Arama (Metalik ve Endüstriyel)
 
Parsel ve İmar Esaslı Zemin Etüdü
 
Yapı Jeofiziği ( Bina, Konut vs Sağlamlık İncelemesi)
 
Levha tektoniği ve deprem araştırmaları
 
Sismik yöntemlerle karada ve denizde jeolojik yapıların araştırılması
 
Jeolojik zamanlardaki yer manyetik alanının belirlenmesi
 
Çevre jeofiziği
 
Arkeolojik araştırmalar
 
Atmosfer ve uzay araştırmaları
 
Termal alan araştırmaları
 
== Çalışma Alanları ==
1.T.C Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
2.Maden Tetkik Arama, 
3.Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 
4.Tübitak Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü,
5.Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, 
6.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
7.Karayolları Genel Müdürlüğü ve bağlı birimler, 
8.İl Özel İdareleri, 
9.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
10.Devlet Su İşleri, 
11.Etibank Genel Müdürlüğü, 
12.Türkiye Kömür İşletmeleri, 
13.Elektrik İşleri Etüd İdaresi, 
16.Toprak-Su,Yol-Su-Elektrik Kurumu, 
17.Büyükşehir Belediyeleri, 
18.Dz.K.K. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, 
19.Yabancı Petrol Şirketleri, 
20.Özel Maden, Sondaj, Geoteknik, İnşaat Şirketleri ile Belediyelerde çalışmaktadırlar.
 
== Dış bağlantılar ==
17.128

değişiklik