"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

({{İtikadî mezhepler}} {{İslam ilâhiyatı}} {{islam-taslak}})
'''1.''' [[Marifetullah]]: [[Akıl]] hiçbir şeyi [[vâcip]] kılamaz. Akıl, [[Allah]]'ı bulabilecek güçte bile olsa, Allah'ı bilmek [[Şeriat|şer'ân]] vâciptir. Aklen bir vucûbiyyet yoktur. Şeriattan ve [[din]]den haberi olmayan insan, hiçbir şeyden sorumlu değildir.
 
'''2.''' [[Nübüvvet]]: Nübüvvet için [[erkek]] olmak şart değildir. [[Kadın]] da [[peygamber]] olabilir.{{Fact}}
 
'''3.''' '''Cüz-i İrâde''': Cüzî irade müstâkil değildir, onu da Allah yaratır. Eş'ariyye bu şekilde [[Cebriyye]]'ye yaklaşır.
Anonim kullanıcı