"Fıkıh usûlü" sayfasının sürümleri arasındaki fark

* [[Sünnet (din)|Sünnet]]
* [[İcmâ]]
* [[Kıyas]] ([[Şiî]]lerde [[:en:'Aql|Akıl]])
Ancak İslam'ı, Kur'an'ı merkeze alarak okuyan bir kısım müslümanlar; gelenekten gelen, şer'i delil olarak ifade edilen bu delillerin, İslam adına oluşturulmuş düşünceler olduğunu, İslam'ın asıl kaynağı olan Kur'an'da; sünnet, icma ve kıyası delil olarak kabul etmemizi gerektirecek hiçbir bilginin olmadığını savunurlar.
Bu delil olarak sayılan Sünnet, İcma ve Kıyas'ın İslam için önemli faydalanılanacak, eleştirilecek, ayıklamaya açık bilgiler olduğunu savunurlar ancak başlı başına bunların üzerinde tartışılmaz deliller olduğu iddiasını reddederler.
 
Gelenekte bu dört asli delilden, ilk ikisi yani [[Kur'an]] ve [[Sünnet (din)|Sünnet]], [[vahiy|vahye]] dayanan yani İslam dinindeki [[nasNass (İslam)|naslaranasslar]]a dayanan delillerken diğer ikisi yani icma ve kıyas ise vahiy temelli olmayıp akli olmakla beraber İslami naslar ile ilişkilidir.
 
Geleneksel [[Fıkıh|İslam hukukunda]] herhangi bir konu hakkında delil arandığı zaman, ilk önce Kitaba yani [[Kur'an]]'a başvurulur. Eğer Kur'an'da birebir karşılık gelen bir şey bulunamazsa, Sünnet'e bakılır. Daha sonra sırasıyla icma ve kıyas, sonra ise [[fer'î deliller]]e başvurulur. Yani sıra şu şekildedir:
# [[Sünnet (din)|Sünnet]]
# [[İcmâ]]
# [[Kıyas]] ([[Şiî]]lerde [[:en:'Aql|Akıl]])
# [[Fer'î deliller]]
 
Anonim kullanıcı