"Türkiye İş Kurumu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

hizmetler ve ulaşılabilirlik eklendi
k (teşkilat şemesı eklendi)
(hizmetler ve ulaşılabilirlik eklendi)
|görüntü açıklaması =
|kuruluş tarihi = 1946
|önceki kurum1 = [[İş ve İşçi Bulma Kurumu]]
|önceki kurum2 =
|kapanış tarihi =
 
[[Dosya:Işkur şema.png|İşkur Teşkilat Şeması]]
 
==Hizmetler==
Başlıca kurum hizmetleri şunlardır:
 
* İş ve Meslek Danışmanlığı: İşkur’un temel hizmetlerini tek masadan düzenlemek ve yönetmek üzere kayıtlı her iş arayana ve işverene bir iş ve meslek danışmanı atanmaktadır. Danışmanlar iş arayanla danışmanlık görüşmesi yapmak, düzenli işyeri ziyaretlerinde bulunmak, okullar, cezaevleri ve diğer eğitim-rehabilitasyon kuruluşları ile koordineli olarak iş arama süreci, meslek seçimi noktasında birebir veya toplu programlar düzenlemek gibi pek çok görevleri ifa etmektedirler. Danışmanlar iş arama sürecinde danışma görüşmesi ile kişinin ilgi, yetenek ve eğitim durumlarını -gerekirse testlerle- tespit ederek kişiyi en uygun işe yönlendirmek, bunun için işgücü uyum programları (kurs, staj vs.), iş arama becerileri konusunda destek vermek, kısacası kişi işe yerleştirilinceye kadar ona yardımcı olmakla görevlidirler.
 
* İstihdam: İş arayan ve kanunen çalışma yaşında olan herkes işe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunabilir, yani işsiz olmak şart değildir. İş arayan kişi bizzat kurum birimlerine gelerek veya resmi internet sayfasına kayıt yaptırıp özgeçmiş düzenlemek suretiyle kurum hizmetlerini takip edebilir. İşkur kanalıyla işe girmek, ilanda işçi talebinde bulunan işverene ulaşarak yapılacak iş görüşmesi sonucu işverenin de kabul etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu süreç boyunca iş ve meslek danışmanlarından yardım alınabilir.
 
* Engelli, eski hükümlü ve terör mağduru gibi dezavantajlı grupların istihdamları ve bu konudaki mükellefiyet, müeyyide ve teşvikler İşkur tarafından takip edilmektedir.
 
* İşsizlik Ödeneği: İşkur, isteği dışında işini kaybetmiş olanlara yeni işe girinceye kadar belli destekte bulunmaktadır. Alınacak ödenek, yatırılan sigortanın süre ve miktarına göre değişmekle birlikte 6-10 ay arasında sürmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için çıkıştan önce 120 gün kesintisiz olmak kaydıyla son 3 yıl içerisinde 600 gün sigortalı olmak ve İşkur’a başvurmak gerekmektedir.
 
* Ücret Garanti Fonu: İşverenin iflas etmesi, borç ödemekten aciz vesikası alması, konkordato ilan etmesi vs. durumlarında işçiler alamadıkları son 3 aylık maaşlarını İşkur’a başvurarak almaları mümkündür.
 
* İş Kaybı Tazminatı: Özelleştirme sonucu işlerini kaybedenler için öngörülmüş bir destektir.
 
* Kısa Çalışma Ödeneği: Kriz dönemlerinde çalışma saatlerini kısaltmakla beraber işçilerini çıkarmayan işverenlere verilen bir destektir.
 
* İşgücü Yetiştirme Kursları: İşgücü piyasasında geçerli bir mesleği olmayan veya mesleğini değiştirmek isteyenler İşkur’un koordinatörlüğünde düzenlenen işgücü uyum programlarından yararlanabilirler. İstihdam garantili, engellilere, işsizlik ödeneğinden yararlananlara, tutuklu ve hükümlülere, eski hükümlülere yönelik çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Kurs süresi boyunca kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmadığı gibi cep harçlığı ödenmekte ve kaza sigortası yapılmaktadır.
 
* İşbaşı Eğitim Programları: Mesleki bir eğitim ihtiyacı olmadığı halde iş tecrübesi kazandırmak için işyerlerinde çalışmakla düzenlenen staj programlarıdır.
 
* Toplum Yararına Çalışma Programları: Yararlananların asgari ücret üzerinden maaş ve sigortalarının tamamının bizzat İşkur tarafından üstlenildiği geçici istihdam niteliğindeki programlardır. Kamu kurumları (özellikle okullar ve belediyeler) bünyesinde temizlik, çevre ve orman işleri gibi hizmetleri görmek suretiyle yararlanılabilmektedir.<ref> http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/De%C4%9Fi%C5%9Fiklikler%20%C4%B0%C5%9Flenmi%C5%9F%20Toplum%20Yarar%C4%B1na%20Program%20Genelgesi%20(2013-1).pdf</ref>
 
* Girişimcilik Programları: [[KOSGEB]] ile işbirliğinde kendi işini kurmak isteyenlere yönelik olarak girişimcilik, iş fikri, yatırım, proje hazırlama konularında yapılan eğitim programlarıdır. Başarılı olarak tamamlayanlar daha sonra KOSGEB’e başvurularında ilave destekler alabilmektedir.<ref>http://www.iha.com.tr/canakkale-haberleri/girisimcilik-kursu-sertifika-toreni-duzenlendi-canakkale-861917/, Erişim Tarihi: 18.09.2014</ref>
 
* Çalışma İlişkileri Hizmetleri: Eski Çalışma Müdürlüklerince yerine getirilen bu hizmetler arasında çalışma hayatı ile ilgili olarak şikâyet ve sendika servisleri görev yapmaktadır. Bir yargı dışı uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulamada işçiler alamadıkları haklarını İşkur şikâyet masasına bildirerek kurumun yardımı ile işverenlerden alabilmektedirler.
 
* İşgücü Piyasası Hizmetleri: İşverenlerin çalışma hayatına dair devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için İşkur’a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Özel istihdam bürosu kurmak, işe yerleştirmeye aracılık etmek, internette kariyer sitesi işletmek, yurt dışına işçi götürmek, tarım aracılığı gibi faaliyetler için İşkur’dan izin alma zorunluluğu bulunmaktadır.
 
==Ulaşılabilirlik==
Her il merkezinde İl Müdürlükleri, bazı büyük ilçelerde de hizmet merkezleri kurulmuştur. İş ve işlemler 7/24 kayıtlı dış kullanıcılara da açık olan iskur.gov.tr portal adresi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Alo 170 hattı her türlü dilek ve şikâyete açıktır. Öte yandan iş ve meslek danışmanlarıyla randevu alarak görüşmek mümkündür. “İşkur otobüsü” yılın belli dönemlerinde il il dolaşmakta <ref> http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/default/iskurotobusistihdamsonaerdi.aspx</ref>, 3 ayda bir “İstihdam’da 3’i” dergisi çıkarılmaktadır.<ref> http://www.iskur.gov.tr/default/Yayinlar/3i.aspx</ref> İl bazında veya bölgesel “istihdam fuarları”yla İşkur çalışma hayatında adından söz ettirmektedir. <ref>http://www.kayif.org/, Erişim Tarihi: 18.09.2014</ref> <ref>http://www.izmiriz.org, Erişim Tarihi: 18.09.2014</ref> <ref>http://www.trakif.org/, Erişim Tarihi: 18.09.2014</ref>
 
==Eleştiriler==
* [http://www.iskur.gov.tr Resmi internet adresi]
* [http://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx İŞKUR tarafından açılan kurslar]
* [http://www.imd.org.tr İş ve Meslek Danışmanları Derneği]
 
==Kaynakça==
77

değişiklik