Fahreddin-i Acemi: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
(+)
Değişiklik özeti yok
[[İran]]'da doğmuştur. Orada Seyyid Şerif Curcanı'ye talebe olmuştur. Sonra Osmanlı devleti başkenti İstanbul'a gelmiştir. Bu nedenle "Acemi" lakabı ile anılmıştır. İstnabul'da da eğitimine devam etmiş ve [[Molla Şemsüddin-i Fenari]]'nin oğlu olan Şah Efendi'den icazet alıp molla olmuştur.<ref name=uzuncarsili> Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ''Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Sonuna Kadar '', Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.450-451</ref>
 
Sonra müderrisliğe başlamıştır. Şemseddin Molla Fenari'nın [[II. Murat]] döneminde 1430'da ölümü ile onun yerine "müftü" olarak atanmış ve günlük yevmiyesi 30 akçe tesbittespit edilmiştir. II. Murat ve [[II. Mehmet]] dönemlerinde yaklaşık 30 yıl boyu bu görevde kaldmiştir. Sünni inanışa çok bağlı bir din adamı olduğundan, Ii.Mehmet'in özellikle birinci padişahlık döneminde babası II. Murat [[Manisa]]'ya çekilmiş iken, saraya girmeyi başaran [[hurufi]] tarikatından kişilerle çatışmıştır. Onların yakılmaları caiz bulan fetva vermiştir.<ref name=uzuncarsili/>
1460'de [[Edirne]]'de ölmŭştūr. Edirne'de kendi adına yaptırdığı Dar-ül-Hadis Medresesi, yani Fahrettin Acemi Medresesi, mihrabı önüne gömülmüştür.<ref name=uzuncarsili/>
35.565

düzenleme