Anonim şirket: Revizyonlar arasındaki fark

78.176.17.173 tarafından yapılan 14204306 sayılı değişiklik geri alınıyor.
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
(ANONİMİ HAFİFE ALMAMAK İÇİN)
(78.176.17.173 tarafından yapılan 14204306 sayılı değişiklik geri alınıyor.)
'''Anonim şirket''',ANONONİM ŞİRKETİNDE OLMAK İÇİN ANOONİMİ İYİ YAPMANIZ LAZIM ABUK SUBUK KONUŞMAYI KAPİŞŞ sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 Türk Lirası'ndan aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir. Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.
 
== Şartlar ==
* Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.
* Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de anonim şirkette pay sahibi olması mümkündür.
 
*Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de anonim şirkette pay sahibi olması mümkündür.
*6102 sayılı TTK ile tüzel kişilerin anonim şirket yönetim kuruluna üye olarak seçilebilmeleri de mümkün kılınmıştır. 6762 sayılı Kanun döneminde sadece gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olabiliyorlardı. Artık tüzel kişiler doğruda yönetim kurulu üyesi olarak seçilebileceklerdir.
 
* Sermayesi en az 100.000 TL'dir (TTK. Madde: 332)
 
* Kurulacak şirketin ünvanında "Türk, [[Türkiye]], Cumhuriyet ve Milli" kelimelerinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde,
 
* Tamamı yerli sermaye olup en az 1 milyon TL.'si olması veya yatırım hacmi tutarının 5 milyon TL olması,
 
* Sermayesinin tamamı veya bir bölümü yabancı ortağa ait olması halinde ise yabancı ortağın başka ülkelerde de o ülkenin ismiyle anılan şirketlerinin bulunması ve kurulacak şirketin sermayesinin en az 1 milyon TL olması veya 5 milyon TL yatırım hacminin bulunması ve ülkemize yeni teknoloji ve bilgi getirmesi şartları aranmaktadır.
 
* Anonim şirketin esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulur(TK m. 359/1). Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle seçilirler (TTK. m. 362).
 
* Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde olağan genel kurul toplantısı yapılır (TTK m. 409). Bunun dışında gerekmesi hâlinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir. Aksine esas sözleşme hükmü bulunmadığı takdirde genel kurul şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır (TTK m. 409/4).
 
* Pay senedi çıkartabilirler. Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur (TK m. 484).
 
== Kaynakça ==
* [http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm Türkiye Cumhuriyeti Anayasası][http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu]
* [http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu]
 
[[Kategori:Anonim şirketler‎]]