"Üç nokta" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Bundan önceki yazı çok az ve küfürlüydü. Bu yüzden bu sayfayı değiştirilmesini gördüğümden değiştirdim.
(Bundan önceki yazı çok az ve küfürlüydü. Bu yüzden bu sayfayı değiştirilmesini gördüğümden değiştirdim.)
'''====== Üç nokta''', bir noktalama işaretidir. ======
 
# Tamamlanmamış Cümlelerin Sonuna Konur. (Örnek: Ne Çare Ki Çirkinliği Hemencecik Ve Herkes Tarafından Görülüveriyordu Da, Bu Yani…)
{{diğer anlamı|Üç}}
# Kaba Sayıldığı İçin Veya Bir Başka Sebepten Ötürü Açıklanmak İstenmeyen Kelime Ve Bölümlerin Yerine Konur. (Örnek: Kılavuzu Karga Olanın Burnu … Çıkmaz.)
# Alıntılarda; Başta, Ortada Ve Sonda Alınmayan Kelime Ve Bölümlerin Yerine Konur. (Örnek: … Derken Şehrin Öte Başından Boğuk Boğuk Sesler Gelmeye Başladı… )
# Sözün Bir Yerde Kesilerek Geri Kalan Bölümün Okuyucunun Hayal Dünyasına Bırakıldığını Göstermek Veya İfadeye Güç Katmak İçin Konur. (Örnek: Binaenaleyh, Biz Her Vasıtadan, Yalnız Ve Ancak, Bir Noktainazardan İstifade Ederiz. O Noktainazar Şudur: Türk Milletini, Medeni Cihanda, Layık Olduğu — …)
# Karşılıklı Konuşmalarda, Yeterli Olmayan, Eksik Bırakılan Cevaplarda Kullanılır. (Örnek: - Yabancı Yok! - Kimsin? - Orhan… - Hangi Orhan ? - … - Sen Misin, Orhan Abi ? - Benim!…)
{{Noktalama işaretleri|…}}
 
'''Üç nokta''', bir noktalama işaretidir.
 
 
İtsiniz olum suz it kopyacılar
görülüveriyordu da, bu yanı…''
# Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: ''Kılavuzu karga olanın burnu ... çıkmaz.'' (üç noktanın yerine 'b*ktan' sözcüğü gelecek) ''Hızlı koşan atın ... seyrek düşer'' (üç nokta yerine b*ku kelimesi gelecektir)
# Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur:'' … derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı…''
# Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur: ''Bismillah, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir Allahtan istifade ederiz...''
 
 
 
[[Kategori:Noktalama işaretleri]]
8

değişiklik